Role pěstouna a její úskalí

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožová Doubková, Andrea
dc.contributor.author Klabníková, Pavlína
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-03-20
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/2047
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 71 s., 6 s. příloh cs
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je role pěstouna a její úskalí. Cílem práce je definovat roli pěstouna. Uvést, jaká úskalí jsou s rolí spojena a zjistit, jak na svoji roli pěstouni pohlížejí, co je v jejich roli omezuje, zda mají obavy a jakého rázu tyto obavy jsou. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce objasňuje základní pojmy dané problematiky - co je to náhradní rodinná péče, pěstounská péče, rozlišení pěstounské péče. Praktická část za pomoci analýzy spisové dokumentace a řízených rozhovorů zjišťuje základní demografické údaje o pěstounech, zjišťuje názory a potřeby pěstounů. Zabývá se možnostmi nabídky služeb, jaké služby pěstouni využívají, zda mají zájem o služby. Součástí práce je vyhodnocení pozice sociálního pracovníka, který rodinu navštěvuje, v rodině. Ze zjištěných dat, je možné navrhnout vhodná doporučení pro zkvalitnění práce s pěstounskými rodinami. cs
dc.description.abstract The topic of the thesis is the role of foster-parents and its problems. The aim is to define the role of the fosterer. To describe the problems connected with the role and to learn how it is perceived by the foster-parents, what their role is limited by, if and what they are worried about.The work has been divided into two parts. The theoretical one explains the basic concepts of the issue - what are the substitute family care, the foster care, the differentiation of the foster care. The practical part, with the aid of an analysis of collected documents and controlled interviews, identifies the basic demographic data of foster-parents, determines opinions and needs of them. It is dealing with possible offer of services, which of the are employed by the fodter-parents,if they are interested in services. A part of the work is an evaluation of the position of social workers, visiting the family, in the family. From the data obtained it would be possible to propose suitable reccomendations to improve the work with fosterer families. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject pěstounská péče cs
dc.subject sociálně-právní ochrana dětí cs
dc.subject pěstounská rodina cs
dc.subject pěstouni cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject rodina cs
dc.subject zákon cs
dc.subject substitute family care en
dc.subject foster care en
dc.subject social and legal protection of children en
dc.subject foster family en
dc.subject foster-parents en
dc.subject social worker en
dc.subject family en
dc.subject law en
dc.title Role pěstouna a její úskalí cs
dc.title.alternative Foster-Parent Role and Its Difficulty en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2010-06-15
dc.date.committed 2010-04-16
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 17648
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 447495
dc.subject.verbis rodina cs
dc.subject.verbis nevlastní rodina cs
dc.subject.verbis pěstounská péče cs
dc.subject.verbis náhradní rodinná péče cs
dc.subject.verbis nakladače cs
dc.subject.verbis foster home care en
dc.subject.verbis stepfamily en
dc.subject.verbis family en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:00:46 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Sociální práce/Sociální pracovník cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account