Funkce internátů v současné době

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Urbánek, Petr
dc.contributor.author Kabešová, Hana
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2010-05-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/2000
dc.description katedra: KPP; přílohy: 1 disketa; rozsah: 66 cs
dc.description.abstract The thesis covers with function of today?s boarding houses. It consists of four consequent topics. First is devoted to youth people and the world around them. Second is devoted to boarding houses in general. Third is dealing with particular boarding house Zeyerova, where investigation with help of questionnaires was conducted. The results of research are in the fourth part of the thesis. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá fungováním současných domovů mládeže. Skládá ze čtyř kapitol, které na sebe navazují. První kapitola je věnovaná mládeži a světu, který jej obklopuje. Druhá je zaměřena na domovy mládeže všeobecně. V třetí části je studie konkrétního domova mládeže, a to Domova mládeže Zeyerova, kde byl pomocí dotazníků proveden výzkum. Výsledky výzkumu jsou zpracovány v poslední části bakalářské práce s názvem Empirický výzkum. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject youth en
dc.subject family en
dc.subject middle school en
dc.subject accommodation facility en
dc.subject boarding house en
dc.subject function en
dc.subject free time en
dc.subject cooperation en
dc.subject mládež cs
dc.subject rodina cs
dc.subject střední škola cs
dc.subject žáci cs
dc.subject ubytovací zařízení cs
dc.subject domov mládeže cs
dc.subject funkce cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject spolupráce cs
dc.title Funkce internátů v současné době cs
dc.title.alternative Function of boardinghouses nowadays en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2010-06-01
dc.date.committed 2010-06-01
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KPP cs
local.identifier.stag 17748
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 447036
dc.subject.verbis domy dětí a mládeže cs
dc.subject.verbis výchova pro volný čas cs
dc.subject.verbis educational arrangements en
dc.subject.verbis education for leisure en
dc.subject.verbis organizations for children and youth en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:07:24 cs
local.verbis.studijniprogram KPP Pedagogika / Pedagogicko-psychologická způsobilost cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account