2015/3 - Social Sciences

DSpace Repository

2015/3 - Social Sciences

 

ACC Journal, ročník XXI 2015/3

Recenzovali:
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - Vysoké učení technické v Brně
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. - Univerzita Karlova v Praze

Recent Submissions

 • Oleśniewicz, Piotr; Guła-Kubiszewska, Halina; Markiewicz-Patkowska, Julita (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Cílem uskutečňovaného průzkumu je zjištění názorů studentů tělesné výchovy týkajících se jejich přípravy k realizaci turistické výuky v rámci povinných hodin tělesné výchovy ve školách. Dále byla snaha stanovit vzor učitele ...
 • Jančoková, Ľudmila; Paugschová, Božena; Bendíková, Elena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  W przeszłości istotą przetrwania było wychowanie fizyczne i jego środki. Również dzisiaj, jeżeli przyjrzymy się głębszym i przemyślanym refleksjom nad przetrwaniem człowieka w odniesieniu do istoty filozofii ruchu, nie ...
 • Soukalová, Kateřina (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Příspěvek se zabývá empirickým výzkumem fám v první polovině 20. století. V tomto období byly prováděny stěžejní experimenty, které ovlivnily empirický výzkum v následujících letech, a to nejen v dané oblasti. Poukazováno ...
 • Gibson, Paula; Příbramská, Pavlína (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Cílem tohoto článku je ukázat používání různých žánrů psaní, vytvořených pro anglický jazyk pro zvláštní účely (ESP) a systémovou funkční lingvistiku (SFL). Tyto mohou být aplikovány ve výuce odborných předmětů a předmětu ...
 • Baxa, Jan; Chromý, Pavel (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Cílem tohoto článku je analýza percepce kvality bydlení a územní diferenciace lidského kapitálu v Libereckém kraji na počátku 21. století. Výzkum je založený na agregovaných indexech, které se snaží postihnout význam územní ...
 • Beranová, Zdeňka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Hospodářská soutěž je souběžná snaha subjektů na trhu k získání výhod před ostatními v oblasti hospodářských výsledků – zisku. Při této snaze se nezřídka objeví metody, které poškozují některého účastníka soutěže a jsou v ...
 • Lachout, Martin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Jako lingvisté a učitelé cizího jazyka jsme dnes a denně konfrontování s pojmem i samotnou podstatou komunikativní kompetence, jak svou, tak především s kompetencí našich svěřenců, a to ze všech možných úhlů pohledu, zejména ...
 • Diril, Ayhan (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Zahřívací aktivity hrají významnou roli ve výuce cizích jazyků. Jsou odrazovým můstkem pro výklad nového učiva. Než se dáme do běhu, nenutíme se skočit ze dveří a běžet přímo do kopce. Místo toho jdeme pomaleji několik ...
 • Bartošová, Michala (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Autorka prezentuje tezi, že lze pomocí textových typů a vzorců jako součásti jazykové reality, v níž se uživatel jazyka pohybuje, standardizovat jazykovou výuku. V rámci empirického výzkumu autorka mapuje rozsah užívání a ...
 • Pešat, Pavel (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Riziková komunikace v kyberprostoru může mít bezprostřední negativní důsledky pro její účastníky, v závažnějších případech má znaky protiprávního jednání. V případě dětí závažnější formy rizikové komunikace, jako je např. ...
 • Šimůnková, Renata (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Jedním ze zdrojů chyb při překladech z anglického do českého jazyka je rozdílný stupeň kondenzace, který je těsně spojený s používáním neurčitých slovesných tvarů. Problém je dále prohlouben rozdílnými prostředky, které ...
 • Vlčková, Irena; Neumannová, Helena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci (TUL) byla partnerem institucí zapojených do projektu IMPACT, jehož hlavním partnerem byla Masarykova univerzita v Brně. Projekt IMPACT – tedy Innovation, methodology and ...
 • Pavlíková, Stanislava (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  V článku je popsán kvalitativní výzkum zaměřený na využití informačních a komunikačních technologií (Information and Communication Technologies, ICT) ve výuce odborného anglického jazyka na vysokých školách. Byl vytvořen ...
 • Schöne, Karin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Tento článek představuje výstupy evropského projektu „JASNĚ – Alles klar!“, spolupráce center pro další vzdělávání a jazyky univerzit v Drážďanech, Praze (pobočka v Liberci), Bratislavě a Krakově, Dolnorakouské zemské ...
 • Novotná, Eliška (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Výzkum hospodaření komunitních zahrad v ČR se uskutečnil v rámci širšího výzkumného záměru. Kladli jsme si výzkumné otázky týkající se jejich ekonomické soběstačnosti a trvalé udržitelnosti. Věnovali jsme pozornost vybavení ...
 • Maršíková, Kateřina; Šlaichová, Eva (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Cílem příspěvku je podat aktuální přehled o trendech, metodách a přístupech v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Článek prezentuje primární a sekundární data vybraných průzkumů. Data prezentovaná v příspěvku dokládají potřebu ...
 • Boháč, Artur (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Studie předkládá v evropském prostředí nepříliš známé téma masakru nestoriánských Asyřanů v meziválečném Iráku, jenž byl proveden v roce 1933 v městečku Simel a okolních osadách. Počet obětí této animozity je odhadován až ...