Browsing Časopisy by Title

DSpace Repository

Browsing Časopisy by Title

Sort by: Order: Results:

 • Grimm, Gerald (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. KomenskéhoTechnická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáTUL, )
  1918 – the Time of Major School Reform Programs in Austria: New Education and Humanities Pedagogy in Competition In 1918 Austria was changed into a democratic republic. Despite the difficult political and economic situation ...
 • Hájek, Ladislav; Režný, Lukáš (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Since the establishment of two independent republics in 1993 Slovakia has developed compared to the Czech Republic significantly faster pace. During the last 20 years the gross domestic product (GDP) was increased only by ...
 • Nejedlá, Marie (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014)
  Cílem článku je poukázat na principy proporcionality a posouzení proporcionality lidského těla na základě 3D digitálního obrazu získaného scanováním povrchu lidského těla. Měření prováděné na postavě v digitální podobě ...
 • Reiners, Priscilla; Kyosev, Yordan (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Měření tepelné vodivosti textilních struktur pro oblečení je stále velkou výzvou. Důvodem je, že tyto hodnoty jsou na hranici spodního rozsahu stávajícího vybavení současných zkušebních zařízení, nebo i nižší. Na druhé ...
 • Botrić, Valerija; Božić, Ljiljana (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2017-03-15)
  The post-transition EU member countries generally have to catch up with EU most developed economies in many aspects. Access to finance problems in these countries are potentially harmful to development of entrepreneurship, ...
 • Linderová, Ivica; Janeček, Petr (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2017-12-20)
  Tourism is a sector of remarkable economic importance. Nowadays, new ways to develop tourism are being discovered. One of them is accessibility and social policy aspects. The aim of the paper is to map the possibilities ...
 • Ern, Alexandre; Vohralík., Martin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  spline-wavelet basis and a method for an inexact multiplication of wavelet stiffness matrix with
 • Černá, Dana; Finěk, Václav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  One of the most important part of adaptive wavelet methods is an efficient approximate multi- plication of stiffness matrices with vectors in wavelet coordinates. Although there are known algorithms to perform it in linear ...
 • Chládek, Štěpán; Zolotarev, Igor (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Kvalitní aeroelastický experiment se zabývá klíčovými veličinami pro popis dynamiky aeroelastických jevů. Jsou jimi poloha, rychlost a zrychlení tělesa a síly, které je vyvolaly. V předkládaném článku je popsáno provedené ...
 • Skrbek, Jan; Antlová, Klára; Langer, Tomáš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Článek poukazuje na problémy spojené s řešením distribuce informací v extrémních situacích. Na základě zkušeností s povodněmi, tsunami, požáry a podobnými situacemi jsou v článku identifikovány kritické faktory úspěchu ...
 • Bittnerová, Daniela (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  V článku je uveden algoritmus určený k nalezení optimálního či skoro optimálníhouspořádání prvků matice, která je řídká, nesymetrická a rozložitelná (reducibilní). Pomocítohoto algoritmu můžeme efektivněji řešit velké řídké ...
 • Valášková, Katarína; Gavurová, Beáta; Ďurana, Pavol; Kováčová, Mária (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The paper studies a new point of view and the approach to profit as an inherent part of business finance as well as a symbol of every healthy economy. The fundamental function of the profit is a stimulus; it means initial ...
 • Hašková, Simona (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019)
  Nepřesnost předpovědí tempa růstu HDP je způsobena nedostatkem informací potřebných k odstranění nejistoty. Cílem příspěvku je v krátkém období předpovědět tempo růstu HDP fuzzy metodou; ta je vhodným nástrojem pro analýzu ...
 • Kološta, Stanislav; Kráľ, Pavol; Flaška, Filip (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2019-03-15)
  As a consequence of financial and economic crisis in the EU the macroeconomic imbalances (MI) have been monitored since 2012. Annual Alarm Mechanism Report (AMR) focused on assessment of MI contains the interlinkages between ...
 • Cvik, Eva Daniela; MacGregor Pelikánová, Radka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017)
  Nucený přechod účastnických cenných papírů, neboli vytěsnění či squeeze-out, je kritizovaná právní metoda používaná akcionáři v EU, která byla podstatně změněna v rámci současné české právní rekodifikace. Nově byla zakotvena ...
 • Jamali, Gholamreza; Karimi Asl, Elham; Hashemkhani Zolfani, Sarfaraz; Šaparauskas, Jonas (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2017-10-02)
  In the contemporary highly competitive international business environment companies have to exercise great care in devising entry strategies for foreign markets. Therefore, supply chain management (SCM) is considered a ...
 • Beran, Jaroslav; Pejchar, Karel; Komárek, Jiří (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Článek pojednává o analýze a optimalizaci mechanismu předávání jehly pomocí softwaru Pro/Engineer Wildfire 4 s cílem snížit hluk při vysokých otáčkách stroje. Je provedena optimalizace vybraných parametrů mechanismu s cílem ...
 • Skřivánek, Josef; Bílek, Martin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Článek je zaměřen na dynamickou analýzu pohonného systému maloprůměrového pletacího stroje. Hlavním cílem je popis a analýza stávajícího konstrukčního uspořádání náhonu. Současné uspořádání pohonu zajišťuje svázaný pohyb ...
 • Nagyová, Ľudmila; Horáková, Monika; Moroz, Serhiy; Horská, Elena; Poláková, Zuzana (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2018-06-28)
  The dynamic development of foreign trade is important for the stable economic position. It can be considered as a confirmation of the actual efficiency of the national economy and its ability to be competitive in the global ...
 • Jin, Hyun-Woong (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Sharing customer demand information across the supply chain is known to be an effective approach to improve the performance of the whole supply chain. However, demand information sharing between companies requires a large ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account