Browsing Časopisy by Title

DSpace Repository

Browsing Časopisy by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jin, Hyun-Woong (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2018-06-28)
  Parcel delivery service is one of the fastest growing industries in the world as the e-commerce such as online shopping mall expands rapidly. To increase its market share, most of parcel delivery service companies construct ...
 • Burmeister, Cornelia; Schanze, Jochen (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2016)
  Článek popisuje přístup a empirické výsledky systematických změn v povodí horního Západního Bugu na Ukrajině. Z teledat satelitu Landsat a SPOT je určen zemský povrch v období 1989, 2000 a 2010. Každý časový úsek je přitom ...
 • Urbánek, Václav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit současný stav překvalifikovanosti a podkvalifikovanosti v zemích Evropské unie a v České republice. Trvale roste počet absolventů vzdělávacího systému a přetrvává poptávka po ...
 • Welc, Jacek (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Charakteristické znamení finanční výkonnosti podniků je dlouhodobé navrácení těchto výsledků na úroveň průměru za celou ekonomiku. V případě příjmu, to znamená, že firmy v daném období, které vykazují nad průměr vyšší ...
 • Podaras, Athanasios (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2017-12-20)
  The current paper delineates a modern algorithmic procedure for estimating the risk and calculating a realistic duration of interrupted critical computerized business activities, in order to mitigate or prevent their ...
 • Pešat, Pavel (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Riziková komunikace v kyberprostoru může mít bezprostřední negativní důsledky pro její účastníky, v závažnějších případech má znaky protiprávního jednání. V případě dětí závažnější formy rizikové komunikace, jako je např. ...
 • Zatka, Natalia (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Po zrušení kontrol na mezistátní hranici začala příhraniční prostituce v Evropě vzkvétat. Na prodeji sexuálních služeb se stálé více podílejí nezletilí. Problém "prasátek" je obecně tiché drama dětí, pro které je prostituce ...
 • Chan, Sok-Gee; Ramly, Zulkufly (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Income inequality is a growing concern for regulators because it brings adverse consequences towards social stability, institutional stability and economic performance. One of the popular ways to reduce income inequality ...
 • Bilan,Yuriy; Simionescu, Mihaela; Mentel, Grzegorz; Rozsa, Zoltan (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Considering the role of entrepreneurial initiatives in supporting national economies, the main purpose of this paper is the assessment of various factors’ impact on entrepreneurial initiatives in the Czech Republic, Poland ...
 • Adamska, Małgorzata; Minárová, Martina (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The proof of intellectual capital excellence is the current business practice that requires attention and focus on this kind of capital. The intellectual capital of an organization is the sum total of its human capital, ...
 • Došenović Bonča, Petra; Ponikvar, Nina; Pušnik, Ksenja; Tajnikar, Maks (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  We study factors of fi rm market exit and focus on the role of the fi rm’s management. We assume that the quality of decisions made by the fi rm’s management can be assessed by the firm’s technical and cost efficiency ...
 • Ejdys, Joanna; Ginevicius, Romualdas; Rozsa, Zoltan; Janoskova, Katarina (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Increasingly, social and economic development is determined by the technologies, including ICT. Technologic development can be seen, on the one hand, as an opportunity and, on the other hand, as a threat to the socio-economic ...
 • Šimíková, Ivana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Rozpočtový proces EU je jedním ze základních pilířů rozpočtové politiky EU. Rozpočtový proces EU lze rozdělit do dvou vzájemně oddělených procesů: každoročního rozpočtového procesu a střednědobé finanční perspektivy. ...
 • Fotr, Jiří; Špaček, Miroslav; Souček, Ivan; Vacík, Emil (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The article deals with the concept of scenario planning. Scenarios, as opposed to usual prediction methods, are focused on the identification of discontinuities in the development and help the organization cope with sudden ...
 • Beyer, Dirk; Hinke, Jana (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2018-03-29)
  Profitability measures are a lens through which business can be viewed and they form a common basis for investment decisions. Especially in areas close to national borders, these decisions could be linked to the question ...
 • Pochobradská, Klára; Suchomel, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Hlavním cílem příspěvku je zaznamenání teoretických a metodologických východisek při hodnocení sekulárních trendů tělesného rozvoje a motorické výkonnosti. V příspěvku jsou analyzovány publikované poznatky ze zahraničních ...
 • Raszkowski, Andrzej (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Tento článek je věnován vybraným otázkám souvisejícím s investiční atraktivitou regionů. V úvodu jsou prezentovány teoretické aspekty a podmínky pro investiční atraktivitu. V další části příspěvku je uveden příklad seznamu ...
 • Pavelka, Tomáš; Skála, Marek; Čadil, Jan (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The minimum wage is one of the measures of economic policy, which raises contradictory reactions. The Czech Republic is one of twenty EU Member States that have implemented a statutory minimum wage. Since its introduction ...
 • Hanuš, Milan; Zahálka, František; Malý, Tomáš; Gryc, Tomáš; Hráský, Pavel; Malá, Lucia (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Většina pohybových činností ve sportovních hrách je prováděna pomocí dolních končetin a jejich činnost je i podmínkou pro účinný a efektivní pohyb hráče během utkání.Jedním z kritérií pro hodnocení explosivní ...
 • Chadt, Karel; Petříček, Martin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018)
  Příspěvek se zaměřuje na problematiku využití citlivostní křivky jako ukazatel rizikovosti rozhodovacího procesu. Cílem článku je prezentovat možnost využití měření citlivosti rozhodovacího procesu v rámci problematiky ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account