Browsing Časopisy by Title

DSpace Repository

Browsing Časopisy by Title

Sort by: Order: Results:

 • Maiwald, Falk; Reicks, Thomas (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Tato práce popisuje možný postup v procesu normalizace na příkladě jednoho projektu. Nejprve se v předběžné studii identifikují a vyberou procesy s potenciálem pro normalizaci. V další fázi, tzv. koncepční části, následuje ...
 • Ardielli, Eva (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018-12-31)
  Kultura je jednou z nejsilnějších stránek Evropy. Přispívá k blahu lidí, sociální soudržnosti a inkluzi. Sektor kultury a tvůrčích odvětví je na úrovni EU považován za velmi důležitý. Představuje hnací sílu pro hospodářský ...
 • Hovorková Valentová, Vladimíra; Jáčová, Helena; Syrovátková, Jaroslava (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Cílem příspěvku je prozkoumat, která odvětví mohou ovlivňovat rozvoj malých regionů v Libereckém kraji a v celé České republice. Dynamika rozvoje obce byla posuzována na základě metodiky vytvořené v rámci řešeného ...
 • Palounková, Zuzana; Joklíková, Hana; Kaiserová, Anna; Košťáková, Markéta; Lindová, Kateřina; Točíková, Jana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017)
  The paper is focused on the role of a teacher assistant in inclusive education in the Czech Republic. In the introduction, the authors present basic theoretical information that relates to the solved topic. After the ...
 • Jevšnik, Simona; Stjepanovič, Z.; Rudolf, A.; Grujić, Dragana; Pilar, T. (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014)
  Jak dobře padne oděv na modelu těla je důležitým faktorem pro vytváření pohodlných, funkčních a dobře padnoucích oděvů. Cílem výzkumu bylo prozkoumat a odhadnout, jak dobře padnou dámské oděvy na tělo. V rámci této studie ...
 • Hráský, Pavel; Teplan, Jaroslav; Malý, Tomáš; Kaplan, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem studie je poukázat na nezbytnost zařazování hodnocení funkčního stavu organismu ve spojení s provozováním tréninkového procesu. Studie přináší informace o testování funkčního stavu pohybového aparátu. U probandů ...
 • Bílková, Diana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019)
  Výzkumná databáze této práce se skládá ze zemí OECD (s výjimkou Turecka a Litvy). Primárním cílem studie je rozdělit země do skupin podle dvanácti proměnných – průměrná mzda, minimální mzda, HDP na obyvatele, míra ...
 • Bajec, Patricija; Kontelj, Monika; Groznik, Aleš (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The objective of this study is to propose a trustworthy, valid and consistent methodological approach for measuring the efficiency of a logistics platform, where an entire country constitutes a logistic platform. Traditional ...
 • Remeikiene, Rita; Rozsa, Zoltan; Gaspareniene, Ligita; Pěnčík, Jan (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Although international trade is an incontestable driver of economic development, scientific literature still lacks the studies to assess the impact of the international trade in agricultural products on the EU economic ...
 • Sriyana, Jaka; Afandi, Akhsyim (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  In the growing of economic integration and international relations, the effect of trade openness on economic growth has become an important issue across countries. Following the economic integration, the world trading ...
 • Kraftová, Ivana; Doudová, Iveta; Miláček, Radim (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  At the beginning of the second decade of the 21st century, the Fourth Industrial Revolution based on the digitization of production processes, more precisely connecting the virtual world to the real world began. The aim ...
 • Pawera, René; Pazderová, Vladimíra; Šuplata, Marian (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Discrimination is a serious long-term problem, being faced by all parts of our society, including the labour market. This is particularly a case for some vulnerable groups who in search for an employment are facing serious ...
 • Simová, Jozefína; Cinkánová, Ľubica (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  This paper, based on the literature study, presents findings of the research focused on the concept of customer value in on-line shopping for clothes. It examines and identifies attributes of perceived customer value in ...
 • Eldeeb, Hadir; Mohy, Mahmoud; Elbagoury, Tamer; Aboseda, Khaled; Shady, Ebraheem; Eldessouki, Mohamed (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Kontrola tkanin je jedním ze základních procesů řízení kvality v tkalcovnách. Od automatizace tohoto procesu pomocí počítačových kamerových systémů se očekává zvýšení efektivnosti procesu a z dlouhodobého hlediska celkové ...
 • Vošta, Milan; Kocourek, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  V poslední dekádě byl automobilový průmysl jedním z nejrychleji rostoucích průmyslových oborů. Stal se rovněž jedním z nejvýznamnějších odvětví hospodářství Evropské unie, prodělal ovšem také řadu strukturálních a ...
 • Křížová, Hana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Cílem práce bylo zjistit změny v obsahu polyfenolů a v jejich antioxidační aktivitě po interakci s UV zářením. Jako zdroj polyfenolů byl použit vodní extrakt z výlisků z modré révy. Vzhledem k odlišnostem barevných monomerních ...
 • Karlíček, Miroslav; Chytková, Zuzana; Tyll, Ladislav; Mohelská, Hana (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Market orientation can be defined as the company’s ability to systematically generate relevant information about current and latent customer needs, spread this information across all company departments and use this ...
 • Martínková, Irena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V tomto textu jsou položeny tři základní otázky ohledně světových zimních her (Zimních olympijských her a podobných akcí). Toto tázání se vztahuje k těm rysům zimních her, které jsou obvykle považovány za samozřejmé. Tři ...
 • Jeřábek, Petr (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V příspěvku se zabýváme porovnáváním jednotlivých případových studií analýzy plaveckého způsobu prsa u handicapovaných plavců s nadkolenní amputací. Cílem bylo zjistit stabilitu provedení jednotlivých cyklů (záběrů) u ...
 • Mandysová, Ivana (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2018-03-29)
  The article attempts to present empirically relevant, process-oriented behavioral theory of the firm incorporating Czech specific characteristics of entrepreneurial behavior. It conceptually reconciles the reality by looking ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account