Browsing Časopisy by Title

DSpace Repository

Browsing Časopisy by Title

Sort by: Order: Results:

 • Picková, Helena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017)
  Many studies have shown that investment in pre-primary education is considered to be important and effective above all. The paper focuses on a quantitative survey that identifies the percentage of children who do not attend ...
 • Schlesingerová, Jana (Technická univerzita v LiberciTechnical University of LiberecTUL, )
  Der Beitrag betrifft die Persönlichkeit des bedeutsamsten Reichenberger Malers der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Johann Philipp Leubner (1733–1803). Dank der zahlreichen regionalen Literatur ist er verhältnismäßig ...
 • Bednářová, Pavla (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Saldo veřejných rozpočtů a státní dluh představují základní charakteristiky veřejných financí každé ekonomiky. V souvislosti s ekonomickou krizí 2008-2009 se většina vyspělých zemí potýká s rizikem spojeným s dlouhodobou ...
 • Schöne, Karin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Tento článek představuje výstupy evropského projektu „JASNĚ – Alles klar!“, spolupráce center pro další vzdělávání a jazyky univerzit v Drážďanech, Praze (pobočka v Liberci), Bratislavě a Krakově, Dolnorakouské zemské ...
 • Vlčková, Irena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Občané Evropské unie hovoří 23 úředními jazyky. Úroveň jazykových znalostí, motivace, způsob jak se mezi sebou Evropané navzájem domluví, kterými jazyky se v Evropě hovoří nejvíce, jaká je úroveň jazykových znalostí Evropanů, ...
 • Koblasa, František; Manlig, František (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Rozvrhovací problém je známým NP- těžkým optimalizačním problémem. V dnešní době je známo mnoho optimalizačních technik pro řešení teoretických problémů. Pro optimalizaci reálných problémů je však třeba zavést další omezení, ...
 • Neumannová, Helena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Problematika přechodu ze studií do zaměstnání se řadí mezi klíčová témata současného sociálního výzkumu a společenského zájmu. Výzkumy ukazují, že ekonomický a společenský úspěch jedince je stále více determinován kvalitou ...
 • Lachout, Martin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Jako lingvisté a učitelé cizího jazyka jsme dnes a denně konfrontování s pojmem i samotnou podstatou komunikativní kompetence, jak svou, tak především s kompetencí našich svěřenců, a to ze všech možných úhlů pohledu, zejména ...
 • Pavel Vonička (Technická univerzita v LiberciTechnical University of LiberecTUL, )
 • Ahmed, Rizwan Raheem; Vveinhardt, Jolita; Ahmad, Nawaz; Štreimikienė, Dalia (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2017-06-15)
  The aim of this paper is to find out the forecasting model that is the one, which gives the best output of forecasting. So that policy makers can be benefited from this research. Thus, this research will also evaluate the ...
 • Zarówna, Marta; Dyrda, Dagmara (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Identifikace a výzkum rozvojových disproporcí regionů má velký význam z hlediska efektivity činností prováděných v rámci regionální politiky. Cílem tohoto článku bylo popsat stupeň polarizace jednotlivých okresů v Dolnoslezském ...
 • Virglerová, Zuzana; Homolka, Lubor; Smrčka, Luboš; Lazányi, Kornélia; Klieštik, Tomáš (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2017-06-15)
  The business environment is determined by various obstacles the business owners have to deal with in the course of their work. This article aims to create a model of the quality of business environment, define the key ...
 • Lesáková, Ľubica; Dubcová, Katarína; Gundová, Petra (Technical university of Liberec, Czech RepublicTechnická Univerzita v LiberciTUL, 2017-12-20)
  The Balanced Scorecard method (BSC) has emerged since the late 1990s (as proposed by Kaplan and Norton) as one of the most successful concepts in the field of strategic performance management. It has evolved from its early ...
 • Gradkowski, Henryk (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Článek představuje zájem Julia Slowackého o ženy a odraz tohoto zájmu v jeho poezii. Zvláštní pozornost je věnována pobytu tohoto velkého polského i evropského básníka v Krkonoších roku 1848. Na této cestě ho doprovázela ...
 • Pešatová, Ilona; Matulayová, Tatiana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Příspěvek se zabývá možnostmi uplatnění školních sociálních pracovníků při řešení problémů a rizikových jevů u žáků. Na příkladu kompetencí školních speciálních pedagogů a školních sociálních pracovníků ukazuje možnosti ...
 • Tellinger, Dušan (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014)
  Każdy student na kursie lub studiach na uczelni wyższej powinien posiadać pewne kompetencje – kulturowe, komunikacyjne, społeczne oraz kompetencje językowe na pewnym poziomie. Dlatego należy tę podstawową wiedzę osób ...
 • Höppnerová, Věra (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017)
  Verbs expressing change of size, reflecting the constant change in business processes, are an important part of the German business language. In the article, semantic features controlling the collocability of some problematic ...
 • Das, Subhasis; Ghosh, Anindya (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Tento článek se zabývá minimalizací nákladů u tří typů bavlněných směsí vhodných pro výrobu jemné, střední a hrubé příze, aniž by byla ohrožena požadovaná kvalita, pomocí tzv. fuzzy lineárního programování, které je sloučením ...
 • Tellinger, Dušan (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017)
  The influence of national cultures is of great importance in all kinds of scientific translation. It seems that not only literary translations, but also scientific translations, are interlingual and intercultural processes. ...
 • Krause, Bettina (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Kultura a kulturní standardy představují v rostoucí přeshraniční spolupráci v oblasti obchodu překážky, které musejí být oběma partnery zohledňovány. Přezíravost kulturních rozdílů vede k nedorozumění a ke ztroskotání ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account