Časopisy

DSpace Repository

Časopisy

 

Sub-communities within this community

 • ACC JOURNAL je mezinárodní vědecký časopis vydávaný TUL. Na jeho tvorbě se podílí 4 vysoké školy sdružené v Akademickém koordinačním středisku v Euroregionu Nisa (ACC).
 • E+M Ekonomie a Management je vědecký ekonomický open access časopis, který publikuje výzkumné statě a vědecké studie založené na teoretické a empirické analýze.
 • Zpravodaj Univerzitní knihovny TUL

Recent Submissions

 • Zizienová, Marta; Fišer, Jiří; Schusterová, Pavlína; Ovčačík, Václav (2018-07-27)
 • Kumar, Aneel; Channa, Khalil Ahmed; Bhutto, Niaz Ahmed (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2018-06-28)
  This study investigated the main and conditional indirect effects of emotional and instrumental family related social supports from coworkers on person and task focused interpersonal citizenship behavior (ICBs). We ...
 • Nagyová, Ľudmila; Horáková, Monika; Moroz, Serhiy; Horská, Elena; Poláková, Zuzana (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2018-06-28)
  The dynamic development of foreign trade is important for the stable economic position. It can be considered as a confirmation of the actual efficiency of the national economy and its ability to be competitive in the global ...
 • Minárik, Pavol; Vokoun, Marek; Stellner, František (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2018-06-28)
  This paper focuses on the analysis of the relationship between business cycles and innovative activity in a small open economy. Small economies benefit from imports of foreign technologies through international trade and ...
 • Ūsas, Antanas; Jasinskas, Edmundas; Štreimikienė, Dalia; Švagždienė, Biruta; Simanavičius, Artūras (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2018-06-28)
  The information technology area is one of the fastest expanding and most customizable in daily activities. In 2015, 68% Lithuanian households had personal computers and internet access at home. The modern business is moving ...
 • Ginevicius, Romualdas; Gedvilaite, Dainora; Stasiukynas, Andrius (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2018-06-28)
  All three components of sustainable development (SD) – economic, social and ecological – are closely interrelated and have both direct and reverse impacts. To better understand the SD phenomenon and to manage it purposefully, ...
 • Kramoliš, Jan; Kotásková, Anna (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2018-06-28)
  In today´s very tough market struggle in the Czech Republic, more and more companies are aware that innovation is one of the key aspects leading to market success. The main research aim of this paper is to explore how ...
 • Jin, Hyun-Woong (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2018-06-28)
  Parcel delivery service is one of the fastest growing industries in the world as the e-commerce such as online shopping mall expands rapidly. To increase its market share, most of parcel delivery service companies construct ...
 • Čech, Jozef; Šofranko, Marian (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2018-06-28)
  The paper is dealing with a new approach and technique to evaluate entrepreneur ventures using computer aided economic projection system. The term “economic projection” represents ability to display given venture from ...
 • Stoklasová, Radmila (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2018-06-28)
  The aim of this article is to analyse which macroeconomic indicators affect the default rate in the Czech Republic in the long run and to create a model that would allow to describe the expected share of the default rate ...
 • Pacáková, Viera; Kopecká, Lucie (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2018-06-28)
  There are a number of major studies which have demonstrated a clear link between socio-economic background (such as income or occupation) and health. The goal of this article is to assess and quantify inequalities in health ...
 • Maličká, Lenka; Martinková, Slavomíra (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2018-06-28)
  Fiscal decentralization as a shift of decision-making powers from the central level of government to lower government levels is an object of wide research. In this field there is a discussion ranging from the eligibility ...
 • Pishdar, Mahsa; Ghasemzadeh, Fatemeh; Antucheviciene, Jurgita; Saparauskas, Jonas (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2018-06-28)
  Internet of Things application (IOT) in supply chain management is becoming imperative and can shape a strategic competitive advantage. Albeit, different challenges appear through this application, most of the previous ...
 • Noaman, Nabiela; Ouda, Hassan; Christiaens, Johan (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2018-06-28)
  The main role of effective heritage management (HM) is to utilize heritage assets while safeguarding them for present and future generations. Proper financial reporting could increase the management capacity in safeguarding ...
 • Wrońska-Bukalska, Elżbieta; Kaźmierska-Jóźwiak, Bogna; Rozkovec, Jiri (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2018-06-28)
  Announcements of open market repurchase programmes have recently become common not only in the United States but also in many other, less developed countries. The aim of the paper is to examine the market reaction to share ...
 • Titěra, Jan; Haase, Henning; Teka, Teowdroes Kassahun; Nwaogu, Chukwudi; Pavlů, Klára; Kändler, Matthias; Pavlů, Lenka; Gaisler, Jan; Paška, František; Heidenreich, Heike; Liepelt, Gerlinde; Jonášová, Irena; Pavlů, Vilém (2018)
  Většina evropských luk a pastvin patří k polopřirozeným nebo dočasným intenzivním travním porostům. Polopřirozené, většinou druhově bohaté travní porosty byly po staletí udržovány pomocí zemědělských aktivit. Nicméně, v ...
 • Psota, Pavel; Lédl, Vít; Doleček, Roman; Matoušek, Ondřej; Kredba, Jan (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018)
  Tento článek představuje novou metodu pro měření amplitud harmonických oscilací nazvanou časově středovaná skenovací digitální holografie. Rekonstruovaný intenzitní obraz z časově středovaného digitálního hologramu vytváří ...
 • Hlubuček, Jiří; Žídek, Karel (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018)
  Tento článek se zabývá hyperspektrálním zobrazováním v infračervené oblasti, simulacemi měření a rekonstrukcemi testovacích datakrychlí za použití metody komprimovaného snímání CASSI (Coded Aperture Snapshot Spectral ...
 • Hlubuček, Jiří; Budasz, Jiří; Václavík, Jan; Žídek, Karel (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018)
  Měření transmise v tzv. vakuové ultrafialové (UV) spektrální oblasti, konkrétně mezi 160 až 190 nm, je důležité pro řadu materiálů (UV optická skla a pokrytí, diamant, tenké polymerní filmy, atd.). Nicméně, nutnost provádět ...
 • Urbánková, Jana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018)
  Tento článek popisuje měřicí zařízení používané při objektivním hodnocení pian. Zařízení v podobě přehrávací lavice samostatně přehraje každou klávesu na klaviatuře a umožní tak změření akustických vlastností, jako je ...

View more