Časopisy

DSpace Repository

Časopisy

 

Sub-communities within this community

 • ACC JOURNAL je mezinárodní vědecký časopis vydávaný TUL. Na jeho tvorbě se podílí 4 vysoké školy sdružené v Akademickém koordinačním středisku v Euroregionu Nisa (ACC).
 • E+M Ekonomie a Management je vědecký ekonomický open access časopis, který publikuje výzkumné statě a vědecké studie založené na teoretické a empirické analýze.
 • Fontes Nissae - Prameny Nisy jsou recenzované periodikum, které vychází od roku 2000 a na jehož vydávání a podobě se od roku 2012 podílí osm regionálních institucí.
 • T-UNI 360. Vychází 2x ročně, vydává Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, IČO: 46747885
 • T-UNI retro. Vychází 2x ročně, vydává Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, IČO: 46747885.
 • Zpravodaj Univerzitní knihovny TUL

Recent Submissions

 • UKN (TUL, 2019-12-02)
 • Kazibudzki, Pawel Tadeusz; Křupka, Jiří (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The scope of this research encompasses issues associated with group decision making (GDM) as the most challenging process which entails various viewpoints and preferences of individuals that must be taken into consideration ...
 • Prantl, David; Mičík, Michal (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  In recent years, social media have changed online communication. People share their views on individual companies as well as reviews of various products, and actively engage in discussions. Communication that spreads in ...
 • Němcová, Jana; Staňková, Pavla (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Consumer behaviour of Generation Y on the wine market is currently a topical issue. Generation Y is considered to be the future loyal consumers of wine and is therefore the future of the wine market. Wine-growing has a ...
 • Gongol, Tomáš (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The aim of this article is to fill a gap in an area that has not yet been closely examined in the Czech Republic and the world: examining the level of trademark infringement in relation to the basic elements of the logical ...
 • Stehel, Vojtěch; Horák, Jakub; Vochozka, Marek (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The overall EU agricultural productivity growth has slowed down in recent years and has lagged behind leading global competitors, which is mainly due to decreasing number of employees in agriculture. Technical inefficiency ...
 • Li, Pengshi (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  This paper studies supershare and chooser options in a stochastic volatility economy. These two options are typical exotic options which suggest a broad range of usage and application in different financial market conditions. ...
 • Dinu, Vasile; Bunea, Mariana (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  For the Romanian banking system, the corporate social responsibility (CSR) concept is not a new one, but its importance raises more and more awareness lately, the financial crisis of 2008 significantly bringing to surface ...
 • Procházka, Jakub; Židlická, Anna; Cígler, Hynek; Vaculík, Martin; Klein, Howard J. (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  This study describes the process of translating, adapting and validating the Klein et al.’s Unidimensional Target-neutral Scale of Commitment (KUT) into Czech. The KUT scale is a self-report scale that consists of four ...
 • Bilan,Yuriy; Simionescu, Mihaela; Mentel, Grzegorz; Rozsa, Zoltan (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Considering the role of entrepreneurial initiatives in supporting national economies, the main purpose of this paper is the assessment of various factors’ impact on entrepreneurial initiatives in the Czech Republic, Poland ...
 • Leković, Božidar; Strugar Jelača, Maja; Marić, Slobodan (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The main research problem in this paper is the determination of the main causes of the existing gap between management practices and demands of business operations. The identified problem is the consequence of complex ...
 • Kotíková, Sylvie (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The localisation of foreign capital affecting both the immediate and future situation of the host locality in a number of ways. The positive effects of the location of FDI are welcomed all over the world, and their emergence ...
 • Vetráková, Milota; Smerek, Lukáš (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The position of Slovakia in the region of Central and Eastern Europe is analysed in this paper. In examining this, we build on the axiom of the dominant position of multinational companies, which are an important part of ...
 • Stjepanović, Saša; Tomić, Daniel; Škare, Marinko (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  A frequently asked question lately is whether the traditional measures of a country’s level of economic activity and progress, such as gross domestic product or gross national product, fail to account for the environmental ...
 • Schmidtová, Barbora; Zizienová, Marta (TUL, 2019-10-30)
 • Horčičková, Zuzana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019)
  Výzkum byl zaměřen na studenty/studentky posledních ročníků učilišť, středních škol, vyšších odborných škol a dodatečně i veřejné vysoké školy v Libereckém kraji. Disertační práce se věnuje komplexnímu rozhodovacímu procesu ...
 • Fuchsová, Eva; Laštovková, Jitka; Jánská, Michaela (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019)
  Článek je zaměřen na souvislost mezi ochotou podnikat a individuálním kapitálem v kontextu Ústeckého kraje jako příkladu znevýhodněného regionu. Sociální kapitál se dělí na dluhopisový kapitál spojený s rodinnými a přátelskými ...
 • Kutlák, Jiří (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019)
  Článek předkládá literární přehled, který je zaměřen na vymezení generací Y (Millennials) a Z a jejich vnímání týmové práce a komunikace. Analýza týmové práce byla následně prováděna na základě dotazníkového šetření ...
 • Rodrigues, Márcio; Mendes, Beatriz; Šírová, Eva (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019)
  Pokud firmy chtějí být konkurenceschopné, základním požadavkem je jasné pochopení potřeb zákazníka. Odpověď na otázku, která firma nabízí nejlepší produkt nebo službu, se v průběhu času ztíží, protože všechny se snaží ...
 • Wis, Agnieszka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019)
  Každý podnik hledá nejlepší způsob, jak získat kapitál. Dnešní doba přináší spoustu moderních možností, a rozvoj kryptoměn a crowdfundingu umožnil vznik nových způsobů financování podnikání. Tento článek je snahou prezentovat ...

View more