Časopisy

DSpace Repository

Časopisy

 

Sub-communities within this community

 • ACC JOURNAL je mezinárodní vědecký časopis vydávaný TUL. Na jeho tvorbě se podílí 4 vysoké školy sdružené v Akademickém koordinačním středisku v Euroregionu Nisa (ACC).
 • E+M Ekonomie a Management je vědecký ekonomický open access časopis, který publikuje výzkumné statě a vědecké studie založené na teoretické a empirické analýze.
 • Fontes Nissae - Prameny Nisy jsou recenzované periodikum, které vychází od roku 2000 a na jehož vydávání a podobě se od roku 2012 podílí osm regionálních institucí.
 • Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Statě analyzují výchovné a vzdělávací procesy v historické ...
 • T-UNI 360. Vychází 2x ročně, vydává Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, IČO: 46747885
 • T-UNI retro. Vychází 2x ročně, vydává Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, IČO: 46747885.
 • Zpravodaj Univerzitní knihovny TUL

Recent Submissions

 • Schmidtová, Barbora; Řípová, Jana (TUL, 2020-02-04)
 • Schmidtová, Barbora (TUL, 2020-01-06)
 • Fehlhaber, Anna Lena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, )
  Navzdory vysoké poptávce po výzkumu pocitu digitálního bezpečí a povědomí zůstává toto téma bez odezvy. Abychom analyzovali vývoj pocitu bezpečí v digitálním světě, přesněji na internetu, jsou zvažovány a zkoumány různé ...
 • Kędzior, Mariusz; Sadowska, Mirela (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, )
  Článek se pokouší odpovědět na nejčastější dotazy týkající se zpracování osobních údajů v cestovním ruchu. Jedná se o pokus vysvětlit základní definice ochrany osobních údajů. Doporučuje se, aby organizátoři, touroperátoři ...
 • Kupr, Jaroslav; Suchomel, Aleš; Kuprová, Klára (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, )
  Hlavním cílem výzkumu je na základě stanovení úrovně pohybové aktivity a základních komponent tělesné zdatnosti u dětí ve věku 10–12 let objasnit sílu vztahů mezi těmito proměnnými. Výběrové soubory tvořilo 107 chlapců a ...
 • Slyozko, Tetyana; Kurilo, Lyudmila; Mazina, Oleksandra (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, )
  Tato studie zkoumá transformaci účetní profese, ke které dojde pod vlivem čtvrté průmyslové revoluce ekonomiky budoucnosti. Tento článek nejprve ukazuje, jak může revoluce drasticky změnit účetnictví a účetní profesi; za ...
 • Drozdová, Edita (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, )
  Článek se zabývá Angličtinou pro specifické účely (ESP), konkrétně Angličtinou pro medicínské účely (EMP) a seznamuje s nejzásadnějšími problémy, se kterými se učitelé i studenti v kurzech medicínské angličtiny setkávají. ...
 • Šikolová, Mária; Koláčková, Ludmila; Neubauer, Jiří; Sedlačík, Marek (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, )
  Článek pojednává o výsledcích studie založené na srovnání, jak svoji jazykovou kompetenci hodnotí sami studenti, jejich učitelé a jaké jsou skutečné výsledky dosažené u zkoušky. Jedná se o výsledky standardizované jazykové ...
 • UKN (TUL, 2019-12-02)
 • Prantl, David; Mičík, Michal (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  In recent years, social media have changed online communication. People share their views on individual companies as well as reviews of various products, and actively engage in discussions. Communication that spreads in ...
 • Němcová, Jana; Staňková, Pavla (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Consumer behaviour of Generation Y on the wine market is currently a topical issue. Generation Y is considered to be the future loyal consumers of wine and is therefore the future of the wine market. Wine-growing has a ...
 • Gongol, Tomáš (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The aim of this article is to fill a gap in an area that has not yet been closely examined in the Czech Republic and the world: examining the level of trademark infringement in relation to the basic elements of the logical ...
 • Kazibudzki, Pawel Tadeusz; Křupka, Jiří (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The scope of this research encompasses issues associated with group decision making (GDM) as the most challenging process which entails various viewpoints and preferences of individuals that must be taken into consideration ...
 • Stehel, Vojtěch; Horák, Jakub; Vochozka, Marek (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The overall EU agricultural productivity growth has slowed down in recent years and has lagged behind leading global competitors, which is mainly due to decreasing number of employees in agriculture. Technical inefficiency ...
 • Li, Pengshi (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  This paper studies supershare and chooser options in a stochastic volatility economy. These two options are typical exotic options which suggest a broad range of usage and application in different financial market conditions. ...
 • Dinu, Vasile; Bunea, Mariana (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  For the Romanian banking system, the corporate social responsibility (CSR) concept is not a new one, but its importance raises more and more awareness lately, the financial crisis of 2008 significantly bringing to surface ...
 • Bilan,Yuriy; Simionescu, Mihaela; Mentel, Grzegorz; Rozsa, Zoltan (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Considering the role of entrepreneurial initiatives in supporting national economies, the main purpose of this paper is the assessment of various factors’ impact on entrepreneurial initiatives in the Czech Republic, Poland ...
 • Leković, Božidar; Strugar Jelača, Maja; Marić, Slobodan (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The main research problem in this paper is the determination of the main causes of the existing gap between management practices and demands of business operations. The identified problem is the consequence of complex ...
 • Procházka, Jakub; Židlická, Anna; Cígler, Hynek; Vaculík, Martin; Klein, Howard J. (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  This study describes the process of translating, adapting and validating the Klein et al.’s Unidimensional Target-neutral Scale of Commitment (KUT) into Czech. The KUT scale is a self-report scale that consists of four ...
 • Kotíková, Sylvie (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The localisation of foreign capital affecting both the immediate and future situation of the host locality in a number of ways. The positive effects of the location of FDI are welcomed all over the world, and their emergence ...

View more