Fakulta strojní

DSpace Repository

Fakulta strojní

 

Recent Submissions

 • Sturm, Martin : S14000627
  STURM, M. Design Optimization of Linear Vibratory Conveyors. Liberec: Department of Machine Parts and Mechanisms, Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Liberec, 2018. 114 pages dissertation, leading: ...
 • Černý, Pavel : S11000803
  Cílem disertační práce byla příprava kompozitních materiálů na bázi ter-moplastů vyztužených přírodními vlákny. V rámci této práce byl nejprve připraven hydrofobní celulózový substrát ve výboji Gliding Arc. Dále byl vyvinut ...
 • Dittrich, Aleš : S10000740
  Disertační práce se zabývá problematikou iniciace zážehu směsi zapalovací svíčkou u zážehových spalovacích motorů. Pozornost je věnována popisu problematiky počátečních podmínek ve válci zážehového motoru v okamžiku před ...
 • Vavroušek, Miroslav : S10000557
  Práce stručně charakterizuje návrh řízení rotačního pneumatického pohonu se zaměřením na možnosti řízení nelineárních soustav s využitím neuronových sítí a genetických algoritmů. V úvodní části je provedena rešerše současného ...
 • Kašpárek, Michal : S15000598
  Tento text se věnuje problematice semi-aktivního tlumení zvuku s využitím metody aktivního řízení tuhosti (AEC, Active Elasticity Control). Jsou zde představeny metody využívající AEC pro řízení tuhosti piezoelektrického ...
 • Vácha, Jan : S10000873
  Tato dizertační práce se zabývá výzkumem aplikačních možností polymerního nanokompozitu s uhlíkovými nanotrubicemi. Jako hlavní matrice jsou použity různé polymerní termoplastické matrice, do kterých jsou v daném hmotnostním ...
 • Komárek, Jiří : S09000920
  Tato disertační práce se zabývá mechanismem jehelních tyčí šicího stroje, jenž imituje ruční steh díky systému s plovoucí jehlou. Uvedený systém dokáže zajistit konzistentní kvalitu šití na většině běžných typů tkanin. ...
 • Heligar Svobodová, Lucie : S12000705
  Bez znalostních pracovníků není možno rozvíjet a inovovat procesy, bez inovativních spolehlivých procesů není možno uspokojovat zákazníky a bez spokojených zákazníků není možno dosahovat obratu a zisku.Nároky na znalosti ...
 • Pažout, Miroslav : S13000767
  Tato práce se v teoretickém úvodu zabývá stručným přehledem historie pasivní bezpečnosti včetně ochrany chodců a statistickými důvody pro zkoušky pasivní bezpečnosti. Dále jsou popsány předpisy, které se ochranou chodců ...
 • Horáková, Kateřina : S13000832
  Tato práce se zabývá účinky rotačního magnetického pole na elektricky vodivou taveninu v nádobě ve tvaru válce a krychle. Je zde odvozen analytický vztah pro sílu, která uvádí taveninu do pohybu, tzv. Lorentzovu sílu a ...
 • Licek, Roman
  Předložená disertační práce se zabývá studiem vybraných metod zkoušení procesních kapalin při třískovém obrábění. Na základě matematické analýzy pro následné porovnání navrhovaných experimentů byly provedeny dlouhodobé ...
 • Ledvina, Miloslav
  Předkládaná práce poskytuje informace o možnosti využití plynných médií v procesu obrábění. Hlavním cílem předkládané práce bylo ověřit plynná média v procesu obrábění při zachování stejné kvality výroby jako při použití ...
 • Petrů, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The replacement of polyurethane foam by an alternative recycled material, as well as the reducton of weight and unwanted mechanical vibrations are key isssues not only in the current trends in automobile seats, but all ...
 • Vančura, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This dissertation thesis deals with the theory of vibration measurement and vibration risk assessment as well the health effects of hand-arm vibration which comes from the use of hand-held power tools and machinery. It ...
 • Fenkl, Michael (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The doctoral dissertation work describes an innovative means of computation of temperature in a cylinder of an internal combustion engine. This computation uses experimentally derived data and known fuel comsumption as ...
 • Skarolek, Antonín (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This work delivers a set of mathematical tools for analysis of rotor systems supported in aerostatic journal bearings with special attention to thermal conditions of analysed system.Presented finite element thermo-hydrodynamic ...
 • Kopáč, Dalibor (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The dissertation deals with a modern technology in field of plastics welding. This technology is called an ultrasonic welding of plastics. A research is carried out on the newest welding machine with Melt-Match technology. ...
 • Lukeš, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The dissertation work is focused on the most convenient process field research of cascade injection at the large scale parts according to the number of valve gatex, holding pressure and holding time with accent on the part ...
 • Dančová, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The thesis is focused on an impinging synthetic jet, namely on the care of a synthetic jet or a synthetic jet army interacting with a laminar channel flow. The thesis is mainly experimental. This arrangement can be useful ...
 • Mácha, Aleš (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The use of steam locomotives in garden reilways in increasingly popular these days. This has lead to the design and manufacture of boilers for them in line with standards. We have to check the proposals against the standards ...

View more