Habilitační práce

DSpace Repository

Habilitační práce

Recent Submissions

  • Krechovská, Michaela (Technická univerzita v Liberci, 2017-12-12)
    Habilitační práce se zabývá problematikou udržitelnosti na mikroekonomické úrovni a jejím vlivem na finanční výkonnost podniků, jakož i přístupy k měření finanční výkonnosti podniků v souvislosti s rozvojem této koncepce. ...
  • Maršíková, Kateřina (Technická univerzita v Liberci, 2017-12-12)
    Habilitační práce pojednává o problematice investic do lidského kapitálu z pohledu podniku a jednotlivce a zaměřuje se především na otázku zhodnocení investic do formálního terciárního a dalšího odborného vzdělávání. V ...