Disertační práce

DSpace Repository

Disertační práce

Recent Submissions

 • Sturm, Martin : S14000627
  STURM, M. Design Optimization of Linear Vibratory Conveyors. Liberec: Department of Machine Parts and Mechanisms, Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Liberec, 2018. 114 pages dissertation, leading: ...
 • Černý, Pavel : S11000803
  Cílem disertační práce byla příprava kompozitních materiálů na bázi ter-moplastů vyztužených přírodními vlákny. V rámci této práce byl nejprve připraven hydrofobní celulózový substrát ve výboji Gliding Arc. Dále byl vyvinut ...
 • Dittrich, Aleš : S10000740
  Disertační práce se zabývá problematikou iniciace zážehu směsi zapalovací svíčkou u zážehových spalovacích motorů. Pozornost je věnována popisu problematiky počátečních podmínek ve válci zážehového motoru v okamžiku před ...
 • Vavroušek, Miroslav : S10000557
  Práce stručně charakterizuje návrh řízení rotačního pneumatického pohonu se zaměřením na možnosti řízení nelineárních soustav s využitím neuronových sítí a genetických algoritmů. V úvodní části je provedena rešerše současného ...
 • Kašpárek, Michal : S15000598
  Tento text se věnuje problematice semi-aktivního tlumení zvuku s využitím metody aktivního řízení tuhosti (AEC, Active Elasticity Control). Jsou zde představeny metody využívající AEC pro řízení tuhosti piezoelektrického ...
 • Vácha, Jan : S10000873
  Tato dizertační práce se zabývá výzkumem aplikačních možností polymerního nanokompozitu s uhlíkovými nanotrubicemi. Jako hlavní matrice jsou použity různé polymerní termoplastické matrice, do kterých jsou v daném hmotnostním ...
 • Komárek, Jiří : S09000920
  Tato disertační práce se zabývá mechanismem jehelních tyčí šicího stroje, jenž imituje ruční steh díky systému s plovoucí jehlou. Uvedený systém dokáže zajistit konzistentní kvalitu šití na většině běžných typů tkanin. ...
 • Heligar Svobodová, Lucie : S12000705
  Bez znalostních pracovníků není možno rozvíjet a inovovat procesy, bez inovativních spolehlivých procesů není možno uspokojovat zákazníky a bez spokojených zákazníků není možno dosahovat obratu a zisku.Nároky na znalosti ...
 • Pažout, Miroslav : S13000767
  Tato práce se v teoretickém úvodu zabývá stručným přehledem historie pasivní bezpečnosti včetně ochrany chodců a statistickými důvody pro zkoušky pasivní bezpečnosti. Dále jsou popsány předpisy, které se ochranou chodců ...
 • Horáková, Kateřina : S13000832
  Tato práce se zabývá účinky rotačního magnetického pole na elektricky vodivou taveninu v nádobě ve tvaru válce a krychle. Je zde odvozen analytický vztah pro sílu, která uvádí taveninu do pohybu, tzv. Lorentzovu sílu a ...
 • Licek, Roman
  Předložená disertační práce se zabývá studiem vybraných metod zkoušení procesních kapalin při třískovém obrábění. Na základě matematické analýzy pro následné porovnání navrhovaných experimentů byly provedeny dlouhodobé ...
 • Ledvina, Miloslav
  Předkládaná práce poskytuje informace o možnosti využití plynných médií v procesu obrábění. Hlavním cílem předkládané práce bylo ověřit plynná média v procesu obrábění při zachování stejné kvality výroby jako při použití ...
 • Naeem, Muhammad Salman
  Aktivní uhlíková vlákna získala značnou pozornost v posledních desetiletích v důsledku mimořádných adsorpčních vlastností vůči těžkým kovům, toxickým plynům, barvivům a dalším nebezpečným chemikáliím. Vedle vysoké adsorpční ...
 • Novotová, Jitka
  Vliv sociálních médií ve společnosti neustále roste. V dnešní době je největší sociální sítí světa Facebook, na kterém má založeno účet 1,65 miliardy uživatelů z celého světa. Z pohledu marketingu se jedná o unikátní ...
 • Žižka, Tomáš
  Předkládaná disertační práce se zaměřuje na problematiku cílené distribuce informací v průběhu mimořádných a krizových situací, při nichž mohou být ohroženy lidské životy, infrastruktura, ekonomika apod. Právě v těchto ...
 • Langer, Tomáš
  Předkládaná disertační práce se zaměřuje na problematiku inovací v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich dopadů na ekonomický rozvoj společnosti. Inovace lze vnímat jako proces vytváření produktu nebo ...
 • Němeček, Jan
  DisP se zabývá výzkumem a ověřením použitelnosti kombinace dvou procesů - abiotické redukce nanoželezem (ZVI) a biotické redukce podpořené aplikací organického substrátu, k sanaci podzemních vod znečisštěných šestimocným ...
 • Bílek, Petr
  Práce se zabývá vizualizací a optickými experimentálními metodami pro studium filtračních procesů na nanovlákenných filtračních materiálech. Nanovlákenná textilie se vyznačuje velmi vysokým specifickým povrchem a malou ...
 • Drahoňovský, Tomáš
  Práce se zabývá tvorbou metodiky návrhu rekonfigurovatelného systému na FPGA obvodu. Tato metodika využívá pokročilých technik založených na částečné dynamické rekonfiguraci za účelem optimalizace rekonfigurovatelných ...
 • Jiříček, Tomáš
  V této disertační práci spojuji formou sebraných publikací všechny zásadní oblasti týkající se vývoje nových membrán, od literární rešerše, přes vývoj metodiky hodnocení, k výrobě membrán, jejich testování a v neposlední ...

View more