Disertační práce

DSpace Repository

Disertační práce

Recent Submissions

 • Kořínek, Tomáš
  Práce se zabývá možností snížení zdraví škodlivých látek v místnosti pomocí procesu adsorpce. Kvalita vnitřního ovzduší byla analyzována pomocí měření v učebnách a kancelářích. V práci je dále popsán proces adsorpce z ...
 • Kučerová, Monika
  Disertační práce se zabývá výzkumem lokálního smrštění biopolymerů v závislosti na vybraných vstřikovacích (rychlostních, tlakových a teplotních) parametrech procesu (dotlak, teplota taveniny, vstřikovací rychlost) a také ...
 • Borůvka, Martin
  Disertační práce se zabývá komplexním výzkumem přípravy, modifikace a zpracování bio-kompozitních systémů s využitím nanokrystalů celulózy (CNC). Jako primární matrice bio-kompozitů byl zvolen polylaktid (PLA), cenově ...
 • Popelka, Josef
  Tato disertační práce se zabývá analýzou mechanické účinnosti hnacího ústrojí osobního automobilu jako celku. Za tímto účelem vzniklo unikátní zařízení k měření točivého momentu spalovacího motoru, který vstupuje do řetězce ...
 • Javaid, Muhammad Usman
  Tato práce je zaměřena konstrukci a hodnocení vlastností vrstvených textilních struktur s zvýšenou odolností proti pronikání nožů. Každá vrstva je tkaná textilie vyrobená z para-aramidového vlákna Twaron? se stejnou dostavou ...
 • Jariyapunya, Nareerut
  Elastické plošné textilie se ve velké míře využívají pro výrobu oděvů přiléhavé siluety. V některých případech se jedná o kompresní oděvy (dále jen KO). Jejich charakteristickou zvláštností je tlak, kterým působí na tu ...
 • Voleská, Karolína
  Disertační práce se zabývá zmapováním vlastností karboxymethylcelulózy s cílem navrhnout úpravu karboxymethylcelulózy pro její následnou aplikaci v medicínském odvětví přesněji při hojení ran.Část disertační práce se věnuje ...
 • Lukášek, Jan
  Tato práce si klade za cíl připravit pokročilý materiál pro tkáňové inženýrství a především hlouběji pochopit vliv povrchové úpravy na interakci substrátu s biologickou hmotou. Tento materiál dále poslouží jako platforma ...
 • Periyasamy, Aravin Prince
  Tato práce je zaměřena na analýzu fyzikálních, mechanických a optických vlastností fotochromních materiálů. Pomocí dvou různých technik byly vyrobeny fotochromní textilní materiály. Jednou z nich bylo barvení ve hmotě; ...
 • Noman, Muhammad Tayyab
  Nanočástice (NP) s menší velikostí a vyšší krystalinitou mají významný vliv na fotokatalytický výkon fotokatalyzátoru. Tato práce se zabývá syntézou a stabilizací nového fotokatalyzátoru pro zvýšení funkčních vlastností ...
 • Yang, Tao
  Cílem této práce bylo prozkoumat multifunkční vlastnosti vysocepevnostních kolmo kladených netkaných textilií, které mohou být použity k redukci hluku při stavebnictví a v automobilovém průmyslu. Práce představuje ...
 • Xiong, Xiaoman
  Vlákenné materiály jsou široce používány jako tepelné izolátory v různých aplikacích pro úsporu energie. Jejich tepelně izolační vlastnosti jsou omezeny, pokud je tloušťka materiálu omezena na několik milimetrů. V dnešní ...
 • Ahmad, Zuhaib
  Existují různé způsoby výroby textilií. Jednou z možností výroby je výroba na základě technologie tkaní. Kde tkanina vzniká vzájemným provázáním osnovních a útkových nití. Geometrie a struktura tkanin má významný vliv na ...
 • Abid, Hafiz Affan
  Polyester je nejrozšířenějším materiálem jak pro textilní, tak pro nevlákenné aplikace. Hlavní potenciální aplikace předurčuje vysoká mechanická pevnost, dobrá tažnost, tepelná stabilita, rychlé sušení, nemačkavost a ...
 • Mangat, Asif Elahi
  Cílem této práce je zjistit vliv různých profilů funkčních žebrových pletenin na jejich tepelné vlastnosti jako je tepelná vodivost, tepelná absorpce a tepelný odpor. Práce zahrnuje představení nového modelu pro extrapolaci ...
 • Voleský, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na volbu různých typů tenkých vrstev s využitím v oblasti medicínských implantátů a na volbu jejich depozice na zvoleném substrátu při použití odlišných metod depozice. Teoretická část se zabývá ...
 • Oeljeklaus, Michael
  This thesis resolves the current issue of running diagnostics on low-speed bearings and has resulted from urgent industry requirements.The central concept of the design solution is the introduction of a reference element ...
 • Škoda, Jan
  Cílem práce bylo analyzovat navržené řešení zlepšení vibroizolace kývání okolo podélné a příčné osy ležícího pacienta v průběhu transportu sanitním vozem pomocí dvojosého gyroskopického stabilizátoru. Je předložen přehled ...
 • Nguyen Van, Ha
  Cam design is constantly evolving. In recent years, with the rapid developmentand popularization of mechanical products in modern society, it has been such animportant question on designing and producing mechanisms precisely. ...
 • Novák, Pavel
  Tato disertační práce pojednává o řízení napěťových měničů. Jedná seo klouzavý režim řízení pro zvyšující a invertující měnič. Řízení výstupního napětí je vykonáváno nepřímo, přes vstupní proud, kvůli vlastnostem neminimální ...

View more