Browsing Bakalářské a diplomové práce by Subject "fabric"

DSpace Repository

Browsing Bakalářské a diplomové práce by Subject "fabric"

Sort by: Order: Results:

 • Horošková, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Cílem této práce je provedení experimentálního měření ohybové tuhosti tkanin různými metodami, vyhodnocení výsledků a jejich porovnání. V první části se práce zabývá rešerší anizotropie ohybové tuhosti. Druhá část se věnuje ...
 • Brožková, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2005)
  Účelem vypracování této práce je teoretické shrnutí typů materiálů používaných v automobilovém průmyslu pro výrobu autopotahů. Je zde provedena analýza dodavatelů a odběratelů firmy. Dále jsou navrženy možnosti rozšíření ...
 • Pocová, Tereza
  Práce se zabývá domácím textilem, nejčastěji používanými materiály a je tvořena teoretickou a praktickou částí.Rešeršní část práce je věnována bytovým textiliím, určeným přednostně pro privátní interiér. Dále se zabývá ...
 • Šmahelová, Hana (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Základní myšlenkou práce je vytvořit relaxační kout, jež má sloužit k odpočinku v dnešní uspěchané době. Nosným prvkem celé kompozice je textilie - konkrétně žakárská tkanina. Teoretická část práce se zabývá popisem ...
 • Teifelová, Markéta (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí defektů na různých druzích tkanin s využitím Gaborových filtrů. V rešeršní části je obsažen stručný přehled metod využívajících spektrální přístup a Gaborovy filtry. Pro detekci vad ...
 • Špecingerová, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The aim of this work was to create and fabric designs of simple jacquard fabric with using small motives. The bachelor thesis includes the presentation of designed patterns within weaved fabrics by form of the final product ...
 • Linhartová, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  This work is concerned with the question of pattern creation of Jacquard fabrics with a focus on small designs. In addition to the explanation of types and the uses of Jacquard fabrics we analyse different factors which ...
 • Kontuľová, Veronika (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání dynamických vlastností tkanin. Zkoušky těchto vlastností byly provedeny na tkaninách s obsahem a bez obsahu elastanu. Cílem práce je tedy porovnání rozdílnosti dynamických vlastností ...
 • Tvrzníková, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na téma geometrie ve tkanině. Práce mapuje výtvarné umění v oblasti malířství 20. století, kde se geometrie vyskytuje. Popisuje princip tkaní, základních vazeb a vzorů tkanin. Cílem realizační ...
 • Tichá, Iva (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Vlastnosti povrchu patří mezi charakteristiky, pomocí kterých se hodnotí kvalita plošných textilií. Cílem této diplomové práce je: Prostudovat stávající stav poznání z hlediska hodnocení chlupatosti tkanin a navrhnout ...
 • Třešňáková, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá distribucí vlhkosti v systému vrstveného oblečení.V rešeršní části jsou popsány jednotlivé vrstvy oblečení, materiály používané pro vytvoření spodní vrstvy, vzájemné působení materiálů s tekutinami, ...
 • Plecháč, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  ANOTACE Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hotelového textilu v České republice. Hlavním cílem práce je na základě studia odborných publikací a dostupných pramenů provést základní dělení textilu využívaných v ...
 • Augustínová, Anna
  Cílem této práce bylo poukázání jiného pohledu na dosud zažitý názor na závěsnou textilii. Námětem této tkaniny byla obloha inspirována impresionismem. Tato textilie byla vyhotovena na 4- listovém tkalcovském stavu.Velkou ...
 • Zrůnová, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato diplomová práce je zaměřena na kalibraci přístroje M021S pro měření prodyšnosti plošných textilií. Cílem práce je uvedení přístroje M021S do provozu a umožnit tak na něm běžně měřit prodyšnost textilií. Teoretická ...
 • Kanafas 
  Hayek, Eva (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  V teoretické části práce jsem se zaměřila na původ názvu kanafasu a historie ručního tkalcovství. Vzhled kanafasu od středověku do současnosti, barevné kombinace a druhy desénů. Porovnání použití kanafasu v minulosti s ...
 • Zelená, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  Diplomová práce se zabývá vlivem napětí osnovy při tkaní na výsledné rozměry vyrobené tkaniny. V práci je popsán postup výroby stolního prádla od obetkání metráže tkaniny až po konečnou fázi, kdy je výrobek určen k ...
 • Kmecová, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  A comprehensive evaluation of the surface relief of textiles is one of their basic characteristics. Characterization of surface roughness is generally used to facilitate the assessment of quality products and to make their ...
 • Vlková, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This work characterizes the satin weave and its use. It explains the principles and rules of patterning of simple jacquard fabrics, and on the base of the selected sources of inspiration suggests a collection of fabrics ...
 • Hejtmánková, Klára (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This bachelor's thesis is dedicated to floral designs applied on fabrics, creation of fabric designs in latest colour trends and their realisation in cooperation with VEBA, established Czech cotton jacquard fabrics producer. ...
 • Kmecová, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Le Haaro - netradiční název, za kterým se schovávají netradiční interiérové doplňky. Le Haaro patřičně vystihuje postoje k pohodlí domova, kde se člověk cítí bezpečně. Samotná bakalářská práce je rozdělena na dvě části: ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account