Browsing Bakalářské a diplomové práce by Title

DSpace Repository

Browsing Bakalářské a diplomové práce by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bartošová, Jaroslava
  Bakalářská práce se zabývala problematikou kvality života seniorů. Jejím cílem bylo zjistit subjektivní vnímání kvality života seniorů žijících v různém prostředí, a to jednak ve svém původním přirozeném prostředí a v domě ...
 • Žďánský, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce se zabývala problematikou kvality života seniorů v domácím prostředí a ve vybraném rezidenčním zařízení. Cílem bakalářské práce byla kvalita života seniorů v domácím a rezidenčním prostředí. Práce byla ...
 • Jetlebová, Jitka (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak dalece jsou senioři spokojeni s životem v domovech důchodců. Práce má dvě roviny. V teoretické části se zabýváme pojmem stáří a stárnutí, pohledem na seniora dnes a v minulosti. ...
 • Ševčíková, Blanka (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce se zabývala problematikou kvality života seniorů. Vycházela z provedeného průzkumu a dokumentace poskytnuté v Domově důchodců Jablonecké Paseky. Jejím cílem bylo zjistit kvalitu života z pohledu klientů, ...
 • Bílková, Magdaléna (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Bakalářská práce se zabývala problematikou kvality života ve stáří. Jejím cílem bylo zjistit kvalitu života seniorů v Domově důchodců Jablonecké Paseky. Poznat subjektivní vnímání kvality života klientů v zařízení a ...
 • Ševčíková, Blanka
 • Bílková, Magdalena
 • Cingelová, Tereza
  Cílem této bakalářské práce je porozumění, charakteristika pojmu kvalita života a holistický přístup k ní, na příkladě okresu Česká Lípa. Za pomoci odborné literatury budou v první části popsány především definice, historie ...
 • Krejčíková, Eva (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Předkládaná diplomová práce měla několik cílů. Prvním byla konceptualizace kvality života z širšího pohledu. Druhým cílem bylo stanovení indikátorů pro měření kvality života, pomocí indexu kvality života v okresech České ...
 • Hübner, Adam
  Diplomová práce se věnuje kvalitě života obyvatel správního obvodu ORP Tanvald, který se vyznačuje výskytem sociálně vyloučených lokalit. Úvodní kapitoly práce obsahují vymezení zájmového území a socioekonomickou charakteristiku ...
 • Hübner, Adam
 • Martin, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Cílem této práce, je analýza kvality života na území města Jablonec nad Nisou. Přináší ucelený pohled na faktory, které ovlivňují kvalitu života obyvatel na území obce. Součástí práce je podrobná analýza SWOT, dále se zde ...
 • Čermáková, Klára
  Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice kvality života. Teoretická část se zabývá konceptem kvality života, jeho proměnami zájmu z historického hlediska, problematikou neexistence plausibilní definice, dimenzemi ...
 • Michalčíková, Markéta (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Cílem práce bylo zjištění nejčastějších příčin a průměrného věku žen, kdy se problém úniku moči poprvé objevil. Druhým cílem práce byl průzkum kvality života žen léčených konzervativní a operační metodou léčby stresové ...
 • Michalčíková, Markéta
 • Benčová, Kateřina
  Bakalářská práce Kvalitativní aspekty finančních služeb je zaměřena na problematiku kvality finančních služeb uzavřených u bankovních a nebankovních institucí. Hlavním cílem práce je na základě průzkumu, provedeného autorkou ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account