Bakalářské a diplomové práce

Repozitář DSpace/Manakin

Bakalářské a diplomové práce

Poslední příspěvky

 • Holobradá, Denisa (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce se zabývá optimalizací přípravy materiálu na třech konkrétních výrobních taktech montážní linky v podniku ŠKODA AUTO v závodě v Kvasinách. Výchozím problémem je nedostatek místa u linky pro nově přibývající ...
 • Martiš, David (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato bakalářská práce se věnuje testování materiálů vyrobených pomocí 3D tisku, vystavených zátěži chemických látek. Materiály použité pro účely této práce byly jednak fotopolymery vyrobené technologií PolyJet Matrix, dále ...
 • Marousek, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá realizací vývojového kitu Arduino v oblasti ovládání a řízení pneumatických ventilů. Jsou zde popsány vlastnosti Arduina, jeho programovací prostředí a možnosti rozšíření jeho funkcí. Dále jsou ...
 • Friš, Daniel (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Práce se zabývá výběrem vhodného konstrukčního řešení pro upínací přípravek, jehož aplikací v praxi zajistíme optimalizaci procesu digitalizace. To obnáší kompletní návrh přípravku, výrobu a porovnání výsledků měření bez ...
 • Fultner, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem bakalářské práce bylo nastavení technologických podmínek pro soustružení výrobků z materiálů ABS Fotopolymer a VeroWhitePlus. Tato bakalářská práce byla vyhotovena na základě požadavku katedry výrobních systémů, ...
 • Chaloupský, Vojtěch (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem bakalářské práce je analýza kondiční přípravy v motokrosu a vytvoření tréninkových metod v přípravném, závodním i přechodném období. První část je věnována motokrosu obecně. Vedle seznámení s motokrosem a jeho historií ...
 • Bláha, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou jednoduchého hydraulického obvodu s rotačním motorem v prostředí SimScape. Práce shrnuje základní poznatky o hydraulických prvcích v  obvodu. V rámci této práce je seznámení se s toolboxem ...
 • Vávra, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Práce se zabývá osobou Tomáše Garrigua Masaryka v souvislosti s jeho pojetím náboženství. Pozornost bude věnována jeho náboženskému vývoji, osobitým názorům, spojeným s kritikou církve, a také moderní společenské krizi, v ...
 • Tůma, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Návrh se zabývá vytvořením nové městské knihovny a společenského centra v obci s necelými sedmi tisíci obyvateli. Budova nacházející se na náměstí by měla poskytovat prostředí vhodné k aktivitám spojeným nejen s funkcí ...
 • Sojka, Vladimír (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou tvarově složitého prototypu pomocí CNC obrábění a 3D tisku metodou FDM. Práce se zaměřuje na realizaci výrobního postupu a výroby prototypů na obráběcím centru Mazak Integrex 100-IV ...
 • Taich, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odsávání a filtrace technologií termického dělení a návrhy odsávání konkrétního laserového stroje. Tento stroj byl postaven na Katedře výrobních systémů a automatizace. Úvodní část ...
 • Hrníčková, Ema (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Architektonický návrh budovy městské knihovny a společenského centra v centru města úvaly. Zadání práce vychází z vypsané architektonické soutěže. Návrh řeší začlenění domu do sepjaté původní zástavby v určené proluce na ...
 • Holba, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce se zabývá návrhem hotelu na útesu Murro di Porco nedaleko sicilského města Syrakusy a hledá využití přilehlého majáku. Zadání vychází z podmínek architektonické soutěže. Návrh hotelu se snaží o respektování ...
 • Juchelková, Lenka (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Návrh obytných budov pro dočasné ubytování studentů, čerstvých absolventů, rodin a návštěvníků berlínských univerzit v alternativní berlínské čtvrti Kreuzberg na břehu Sprévy. Zařízení má kromě čistě obytných částí nabízet ...
 • Chmel, Miroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Návrh hotelu se společenským sálem na prázdné parcele v bezprostřední návaznosti na náměstí a most přes řeku Jeřici v Chrastavě.
 • Štefanová, Marie (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Práce se zabývá návrhem hotelu na skalnatém mysu Murro di Porco poblíž sicilských Syrakus. Zkoumá možnosti využití místního členitého pobřeží a také zasazení čistého pravidelného objektu do téměř pusté krajiny. Z přírodních ...
 • Kováříková, Eliška (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Zadáním je přestavba a dostavba komplexu majáku na útesu Murro di Porco nedaleko sicilského města Syracusy na hotelové zařízení.
 • Peterková, Tina (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Práce vychází ze zadání architektonické soutěže na přestavbu a dostavbu komplexu majáku na útesu Murro di Porco nedaleko sicilského města Syrakusy. Nevyužívaná část komplexu je přetvořena na galerii a doplněna o dvě nové ...
 • Hakulín, Daniel (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Hotel se společenským sálem na prázdné parcele v bezprostřední návaznosti na hlavní náměstí a most přes řeku Jeřici. Nový objekt tvoří vstup do města ze severu, dnešní prázdné místo zpevňuje a jasně hmotově definuje. ...
 • Urbánek, Zdeněk (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Jedná se o multifunkční budovu, doplňující komplex tří výškových budov v čínském městě Foshan v provincii Kuang-tung. Budova je kombinací parkovacího domu, obchodního domu a parku. Cílem je návrh, ideálně doplňující ...

Zobrazit další