Mechanizmy kolapsů kavitačních bublin v blízkosti pevných povrchů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Müller, Miloš
dc.contributor.author Hujer, Jan
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2016-09-29
dc.date.available 2016-09-29
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/19106
dc.description 82 s., 5 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM cs
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na popis chování kavitační bubliny v blízkosti stěny. V úvodu jsou vysvětleny jev kavitace a známé způsoby interakce kavitační bublinky s pevnými povrchy. Jsou zde zmíněny možné způsoby generování kavitačních bublin a mechanismy kavitačního poškození materiálů. Práce detailně popisuje sestavu experimentu, použité principy měření, způsob generování kavitačních bublin při experimentu a faktory ovlivňující experiment. Chování bublinky v blízkosti stěny je studováno opticky pomocí CCD kamery a akusticky s použitím PVDF filmu a PVDF jehlového hydrofonu. Zvláštní pozornost je věnována popisu měřícího členu s integrovaným PVDF filmem popisu vlastností PVDF filmu a diskuzi omezení při jeho použití. Další část je zaměřena na kalibraci PVDF filmu metodou pádu kuličky. Následně jsou uvedeny popis parametrů experimentu, metodika zpracování výsledků a vyhodnocení charakteru chování kavitačních bublinek v blízkosti povrchů při různých režimech. V práci je provedeno porovnání hodnot sil a tlaků generovaných během kolapsu bublinky v blízkosti stěny pro různé mechanismy kolapsu. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27339&typ=1
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27339&typ=2
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27339&typ=3
dc.source.uri http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27339
dc.subject cavitation en
dc.subject fluid mechanics en
dc.subject kavitace cs
dc.subject mechanika tekutin cs
dc.title Mechanizmy kolapsů kavitačních bublin v blízkosti pevných povrchů cs
dc.title.alternative Mechanisms of cavitation bubble collapses near the solid boundaries en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2013-06-19
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department KEZ cs
dc.identifier.signature V 189/13 S
local.identifier.stag 27339
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 475572
dc.subject.verbis kavitace cs
dc.subject.verbis mechanika tekutin cs
dc.subject.verbis fluid mechanics en
dc.subject.verbis cavitation en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:07:58 cs
local.verbis.studijniprogram KEZ Strojní inženýrství/Aplikovaná mechanika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account