Mentální anorexie a její léčba

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woleská, Jana
dc.contributor.author Horáková, Alena
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2016-09-29
dc.date.available 2016-09-29
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/18215
dc.description 72 s., 10 s. příl. :obr., tab., grfay +CD ROM cs
dc.description.abstract Cílem práce je zjistit úspěšnost léčby mentální anorexie, jak se pacienti vnímají po léčbě mentální anorexie a objasnění nejčastější příčiny vzniku mentální anorexie. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se zaobírá definováním poruch příjmu potravy, charakteristikou mentální anorexie, chováním pacientek s diagnostikovanou mentální anorexie, rizikové povahové rysy, faktory vzniku, příznaky, diagnostikou, léčbou a důsledky mentální anorexie. V empirické části jsou analyzovány získané poznatky. Pro výzkumnou část je použita kvalitativní metoda šetření formou dotazníku. Výsledky výzkumu jsou zpracovány formou grafů a tabulek doplněné komentáři. Na začátku psaní bakalářské práce byly stanoveny cíle a hypotézy, které jsou na základě výsledků kvalitativního výzkumu buď potvrzeny, nebo vyvráceny. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=24449&typ=1
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=24449&typ=2
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=24449&typ=3
dc.source.uri http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=24449
dc.subject anorexia nervosa en
dc.subject mentální anorexie cs
dc.title Mentální anorexie a její léčba cs
dc.title.alternative Anorexia nervosa and Treatment en
dc.type Thesis cs
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2013-06-19
local.faculty Ústav zdravotnických studií cs
local.department ÚZS cs
dc.identifier.signature V 22/13 Zb
local.identifier.stag 24449
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 474990
dc.subject.verbis mentální anorexie cs
dc.subject.verbis anorexia nervosa en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:55:38 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account