Vysokoškolské vzdělávání sester z pohledu studentů bakalářského studia

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pelcová, Alena
dc.contributor.author Hrnčířová, Veronika
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2016-07-26
dc.date.available 2016-07-26
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/18053
dc.description 66 stran, 19 stran příloh :tabulky, grafy +1 brožura + 1 CD-ROM cs
dc.description.abstract Systém vzdělávání sester se vstupem České republiky do Evropské unie, v roce 2004, změnil. Kvalifikaci všeobecné sestry je možné získat až studiem bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra na vysoké škole nebo studiem na Vyšší odborné škole zdravotnické. Bakalářská práce se zabývá pohledem studentů 1. a 3. ročníku bakalářského studia, prezenční formy, na vysokoškolské vzdělávání sester. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá historií vzdělávání sester, současným systémem vzdělávání sester v České republice a motivací (motivace ke studiu, cíle a hodnoty, osobnost sestry). Ve výzkumné části jsou stanoveny cíle práce, hypotézy a výzkumné předpoklady. Dále je zde popsána metodika výzkumu, charakteristika výzkumného vzorku, analýza a interpretace výsledků s grafickým a statistickým zpracováním, diskuse, doporučení pro praxi a závěr. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=31473&typ=1
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=31473&typ=2
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=31473&typ=3
dc.source.uri http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=31473
dc.subject nursing en
dc.subject college study en
dc.subject ošetřovatelství cs
dc.subject vysokoškolské studium cs
dc.title Vysokoškolské vzdělávání sester z pohledu studentů bakalářského studia cs
dc.title.alternative Academic education of nurses from the perspective of bachelor students en
dc.type Thesis cs
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2015-08-28
local.faculty Ústav zdravotnických studií cs
local.department ÚZS cs
dc.identifier.signature V 36/15 Zb
local.identifier.stag 31473
local.note.administrators oprava_B
local.identifier.verbis kpw06486933
dc.subject.verbis vysokoškolské studium cs
dc.subject.verbis college study en
dc.subject.verbis nursing en
dc.subject.verbis ošetřovatelství cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:05:18 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account