Akutní bolest jako téma ošetřovatelské péče

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Podrazilová, Petra
dc.contributor.author Koucká, Ludmila
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2016-07-26
dc.date.available 2016-07-26
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/18006
dc.description 77 s., 17 s. příl. :tab., grafy +CD ROM cs
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je bolest jako ošetřovatelský problém. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, posuzováním jednotlivých druhů bolesti, diagnostikou bolesti, plánováním, realizací a hodnocením sesterských činností vedoucích ke snížení pacientovy bolesti. Závěrem hodnotí vliv bolesti na kvalitu života pacienta a vymezuje roli sestry ve sledování bolesti. Empirická část zahrnuje vlastní výzkumné šetření jehož cílem bylo zmapovat znalosti všeobecných sester o bolesti, jejím sledování, hodnocení a využívání nefarmakologických metod k zmírnění bolestí. Byly stanoveny cíle práce, výzkumné předpoklady a konstruován dotazník, který byl předložen anonymním respondentům a následně vyhodnocen. Součástí empirické části je diskuze, doporučení pro praxi a závěr. Výzkumné šetření probíhalo na jednotlivých lůžkových odděleních Nemocnice s Poliklinikou v Semilech. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27102&typ=1
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27102&typ=2
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27102&typ=3
dc.source.uri http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27102
dc.subject nursing care en
dc.subject pain en
dc.subject ošetřovatelská péče cs
dc.subject bolest cs
dc.title Akutní bolest jako téma ošetřovatelské péče cs
dc.title.alternative Acute pain as a nursing topic en
dc.type Thesis cs
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2014-08-26
local.faculty Ústav zdravotnických studií cs
local.department ÚZS cs
dc.identifier.signature V 42/14 Zb
local.identifier.stag 27102
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 481354
dc.subject.verbis ošetřovatelská péče cs
dc.subject.verbis bolest cs
dc.subject.verbis pain en
dc.subject.verbis nursing care en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:17:25 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account