Rozpoznání fyzického stavu řidiče

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Richter, Aleš
dc.contributor.author Tesárková, Veronika
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2016-07-26
dc.date.available 2016-07-26
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/17997
dc.description 62 s. :obr., grafy +CD ROM cs
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo ověření funkce a vhodnosti tlakových NiTi senzorů v sedadle, hledání souvislostí s fyzickou kondicí řidiče, získávání dat z experimentálního zařízení, které obsahuje 6 páskových tlakových nikl titanových senzorů umístěných na sedačce, následná analýza a grafická úprava získaných dat vypovídajících o fyzickém stavu řidiče a vyhodnocení pohybové aktivity řidiče, především pohybové a dechové aktivity vzhledem k získaným datům. Vrcholným cílem této bakalářské práce bylo vyhodnocení a shrnutí výsledků experimentu. Důležité bylo také vytvoření závěrů z měření, případně doporučení pro další výzkum. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=29551&typ=1
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=29551&typ=2
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=29551&typ=3
dc.source.uri http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=29551
dc.subject physical fitness en
dc.subject car drivers en
dc.subject tělesná kondice cs
dc.subject řidiči cs
dc.title Rozpoznání fyzického stavu řidiče cs
dc.title.alternative Detection of physical state of driver en
dc.type Thesis cs
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2014-06-16
local.faculty Ústav zdravotnických studií cs
local.department ÚZS cs
dc.identifier.signature V 17/14 Zb
local.identifier.stag 29551
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 480815
dc.subject.verbis tělesná kondice cs
dc.subject.verbis řidiči cs
dc.subject.verbis car drivers en
dc.subject.verbis physical fitness en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:15:28 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Biomedicínská technika/Biomedicínská technika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account