Enterální výživa u pacientů v seniorském věku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Podrazilová, Petra
dc.contributor.author Miksová, Nikola
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2016-07-26
dc.date.available 2016-07-26
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/17984
dc.description 81 s., 33 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM cs
dc.description.abstract Práce, zabývající se enterální výživou u pacientů v seniorském věku, je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je stručně popsáno stáří, výživa ve stáří, malnutrice, vyšetření a hodnocení nutričního stavu a podrobněji kapitola s názvem Enterální výživa, která je z větší části zaměřena na specifika v seniorském věku. Praktická část je zaměřena na znalosti všeobecných sester o enterální výživě obecně a následně podrobněji na aplikaci sipping, dále pak na vyšetření nutričního stavu. Kvantitativní výzkumné šetření bylo provedeno metodou dotazníku. Získané údaje byly standardně zpracovány do tabulek a grafů i následně statisticky vyhodnoceny. Zakončením a výstupem bakalářské práce je vypracovaný standardní ošetřovatelský postup aplikace sippingu, ke kterému je dále vypracován edukační plán a záznam o edukaci sippingu. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=28100&typ=1
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=28100&typ=2
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=28100&typ=3
dc.source.uri http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=28100
dc.subject enteral feeding en
dc.subject older people en
dc.subject enterální výživa cs
dc.subject senioři cs
dc.title Enterální výživa u pacientů v seniorském věku cs
dc.title.alternative Enteral nutrition among senior aged patients en
dc.type Thesis cs
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2014-06-19
local.faculty Ústav zdravotnických studií cs
local.department ÚZS cs
dc.identifier.signature V 22/14 Zb
local.identifier.stag 28100
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 480731


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account