PREVENCE A PROJEVY ŠIKANY V POROVNÁNÍ 1. a 2. STUPNĚ ZŠ

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlnatá, Daniela
dc.contributor.author Rotová, Jana
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2008-02-25
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/1690
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 69 s., 7s. příloh cs
dc.description.abstract Bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with bullying. Victimization is characterized, describes its causes and draws attention to the consequences. It deals with detection, symptoms, investigation strategies, the psychological aspect of aggressor and victim, preventing and addressing bullying of children and youth in schools. In the practical part deals with the manifestations of bullying at selected primary school, their frequencies to both sets and monitors the increasing or decreasing trend. In addition, the mapping models of preventive measures. The data collection for the survey method used was questionnaire survey. en
dc.description.abstract Bakalářská práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá problematikou šikany. Šikanování charakterizuje, popisuje jeho příčiny a upozorňuje na důsledky. Zabývá se rozpoznáním, projevy, strategií vyšetřování, psychologickým hlediskem agresora a oběti, prevencí a řešením šikanování dětí a mládeže ve školách. V praktické části se zabývá projevy šikany na vybrané základní škole, jejich frekvencí na obou stupních a sleduje stoupající, či klesající tendenci. Dále pak mapuje modely preventivních opatření. Ke shromažďování dat pro průzkum byla použita metoda dotazníkového šetření. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject manifestations of bullying en
dc.subject bullying en
dc.subject aggression en
dc.subject aggressor en
dc.subject victim en
dc.subject ostracism en
dc.subject prevention en
dc.subject prevention programs en
dc.subject school pupils en
dc.subject teachers en
dc.subject family en
dc.subject projevy šikanování cs
dc.subject šikana cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject agresor cs
dc.subject oběť cs
dc.subject ostrakismus cs
dc.subject prevence cs
dc.subject preventivní programy cs
dc.subject škola cs
dc.subject žáci cs
dc.subject učitel cs
dc.subject rodina cs
dc.title PREVENCE A PROJEVY ŠIKANY V POROVNÁNÍ 1. a 2. STUPNĚ ZŠ cs
dc.title.alternative A prevention and manifestations of a vexation. A comparison of the first and the second grade of an elementary school en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2009-06-23
dc.date.committed 2009-04-08
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 15789
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 422007
dc.subject.verbis bullying en
dc.subject.verbis základní školy cs
dc.subject.verbis šikana cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:52:42 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Speciální pedagogika/Vychovatel cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account