Alternativní a augmentativní komunikace u jedinců s narušenou komunikační schopností

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vágnerová, Marie
dc.contributor.author Kuchyňková, Martina
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2009
dc.date.submitted 2008-02-28
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/1688
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 82 s. cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá používáním alternativních a augmentativních komunikačních systémů u jedinců s narušenou komunikační schopností, kteří jsou uživateli sociálních služeb. Cílem mé bakalářské práce je vytvoření metodické příručky alternativní a augmentativní komunikace pro profesionály pracující s klienty s narušenou komunikační schopností - v části Teoretické zpracování problému. Doplnění metodiky o dotazníkové šetření vyplývající z praktické zkušenosti profesionálů pracujících s klienty s narušenou komunikační schopností - v části Praktická část. Bakalářská práce obsahuje seznam použitých zdrojů a pět příloh - dotazník a čtyři kasuistiky. cs
dc.description.abstract This diploma thesis deals with the usage of alternative and augmentative communications systems for persons with distorted communication abilities, who are also clients of social services. The aim of the diploma thesis is to create a methodical manual for professionals working with these clients - in the section Theoretical Elaboration of the Problem. Complementing of methodology by questionnaire research goes from the praxis of professionals working with clients with distorted communication abilities - in the section Practical Part. Diploma thesis enclosures list of used resources and five attachments - questionnaire and four case reports. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject alternativní a augmentativní komunikační systémy cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject communication en
dc.subject alternative and augmentative communications systems en
dc.subject social systems en
dc.title Alternativní a augmentativní komunikace u jedinců s narušenou komunikační schopností cs
dc.title.alternative Alternative and Augmentative Communication in Individuslds with Disturbed Communication Ability en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2009-06-23
dc.date.committed 2009-04-10
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 15627
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 421903


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account