Fast Fashion?!

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Háblová Anna Beata : 67972
dc.contributor.advisor Vlachynská Petra, MgA. Ph.D. : 66829
dc.contributor.author Kytlicová, Daniela
dc.date.accessioned 2021-07-09T08:56:24Z
dc.date.available 2021-07-09T08:56:24Z
dc.date.submitted 2021-2-22
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/160226
dc.description.abstract Diplomová práce vytváří dočasně místně specifickou instalaci. Téma instalace je mířeno záměrně do prostředí obchodního domu, tedy heterotopického místa, které problém rychlé módy reprodukuje a symbolizuje. Diplomová práce k problému přistupuje dvěma odlišnými způsoby, oba jsou konfrontační, ale každý jinak. První, obsahem, který s nadsázkou ilustruje problematiku fast fashion, jak jejich klady, tak i zápory. Jedná se o velkoformátovou instalaci, tvořené z odpadového materiálu, který fast fashion produkuje. Naopak druhý způsob je tvořen guerillovým charakterem s osvětovým potenciálem, jehož dopad bude monitorován. Konkrétně se jedná o samolepky s QR kódy, které budou odkazovat na web, který přehledně sdružuje české značky, které podporují slow fashion. cs
dc.description.abstract This thesis describe temporary placed specific installation. Topic of installation in focused in shopping centre panorama for heterotopic place, which is troubled with fast fashion reproduction and its symbolization. This thesis approach this problem with two different solution. Both solution are confrontational but each one is different. First one illustrates a fast fashion problem with exaggeration with focus on its positives and negatives. It is a big format installation made from waste materials from the fashion industry. On the other hand the second approach is made by Guerillo character with lighting pottencional, which impact will be monitored. Specifically it is stickers with QR code, which will be linked to web service with well organized Czech brands which support slow fashion. en
dc.format 40
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Mapy 1 ks Brožura - Portfolio prací
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon parHÁBLOVÁ, Anna Beata. Města zdí: život a smrt obchodních center. Praha: Dokořán, 2017. ISBN 978-80-7363-861-0.par parKWON, Miwon. ONE PLACE AFTER ANOTHER: SITE-SPECIFIC ART AND LOCATIONAL IDENTITY. MIT Press, 2004. ISBN 026261202X.par parTohle je FAST FASHION. HRABCOVÁ, PAVLA. TOHLE JE BACKGROUND REPORT: PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT | XXIV. ROČNÍK | STUDENTSUMMIT.CZ [online]. 2018, s. 13 [cit. 2021-03-05]. Dostupné z: https://www.studentsummit.cz/wp-content/uploads/2019/01/bgr_unea_ff_hrabcova.pdfpar parFIRTH, Livia. The True Cost of Fast Fashion: Z projektu Google Arts & Culture [online]. , 17 [cit. 2021-03-05]. Dostupné z: https://artsandculture.google.com/story/the-true-cost-of-fast-fashion/iQLSkbO2dHPfIwpar parHOBBES, MICHAEL. The Myth: OF THE ETHICAL SHOPPER. Highline [online]. 2015 [cit. 2021-03-05]. Dostupné z: https://highline.huffingtonpost.com/articles/en/the-myth-of-the-ethical-shopper/par par
dc.relation.isbasedon ~par
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Fast fashion cs
dc.subject slow fashion cs
dc.subject udržitelná móda cs
dc.subject Místně specifická instalace cs
dc.subject Angažované umění cs
dc.subject New genre public art cs
dc.subject guerillová akce cs
dc.subject web sdružující české značky cs
dc.subject QR kódy cs
dc.subject Fast fashion en
dc.subject slow fashion en
dc.subject sustainable fashion en
dc.subject Site-specific installation en
dc.subject Engaged art en
dc.subject New genre public art en
dc.subject guerrilla event en
dc.subject website associating Czech brands en
dc.subject QR codes en
dc.title Fast Fashion?! cs
dc.title Fast fashion ?! en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2021-6-17
dc.degree.level MgA.
dc.date.defense 2021-06-16
dc.date.committed 2021-5-28
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KUM
dc.identifier.signature V 202102761
local.identifier.stag 42309
local.degree.programme Design
local.degree.discipline DE
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N8208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis a5e2ab23-d69e-4084-bac4-bc278df625ab
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2761
local.identifier.author A18000059
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account