Místa her v přírodě

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Stolín Jan, doc. MgA. : 54698
dc.contributor.author Vanická, Martina
dc.date.accessioned 2021-07-09T08:53:59Z
dc.date.available 2021-07-09T08:53:59Z
dc.date.submitted 2021-2-22
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/160222
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření uměleckého díla v lázeňském parku Bažantnice. Toto dílo by v sobě mělo snoubit estetický zážitek, který divákovi zprostředkuje spolu s nabídnutím zábavně rozvíjejících aktivit, pro které bude sloužit jako podnět a zároveň místo dění. Ty to aktivity, nebo čas strávený na tomto místě, by měli být zajímavé a nějakým způsobem obohacujícím pro všechny skupiny osob, které lázeňský park navštěvují. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis is focuses on creation of the artwork in the spa park Bažantnice. This work should combine an aesthetic experience, which it mediates to the spectator together with the offer of fun-developing activities, for which it will serve as a stimulus and a place where it will play out at the same time. These activities, or the time spent at this place, should be interesting and in some way enriching for all groups of people who visit this spa park. en
dc.format 29
dc.format.extent Ilustrace, Plany, Mapy
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon parKULKA, T., CIPORANOV, D. (eds.).~Co je umění, Texty angloamerické estetiky 20. století.~Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010.par par~MIRZOEFF, N.~Jak vidět svět.~Praha: Artmap, 2019.par par~~AJVAZ, M., HAVEL,~I., M. MITÁŠOVÁ, M. (eds.).~Prostor a jeho člověk.~Praha: Vesmír, 2004.par parTANIZAKI, D. Chvála stínů. Tradice japonské estetiky. Praha: Kavka, 2017.par par~~KRATOCHVÍL, P.: (ED.), Architektura a veřejný prostor, Praha, 2013.par
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject příroda cs
dc.subject veřejný prostor cs
dc.subject park cs
dc.subject barevné spektrum cs
dc.subject smysly cs
dc.subject lázeňství cs
dc.subject místně specifické dílo cs
dc.subject umělecká instalace cs
dc.subject nature en
dc.subject public space en
dc.subject park en
dc.subject colour spectrum en
dc.subject senses en
dc.subject spa en
dc.subject site-specific artwork en
dc.subject art installation en
dc.title Místa her v přírodě cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2021-6-17
dc.degree.level BcA.
dc.date.defense 2021-06-16
dc.date.committed 2021-5-28
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KUM
dc.identifier.signature V 202102757
local.identifier.stag 42579
local.degree.programme Design
local.degree.discipline DE
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B8208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis 6e2f9b9a-3b85-4ae5-8842-b5265b19b8b4
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 2757
local.identifier.author A17000047
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account