Motivační činnosti ve vztahu žák - rodina - škola

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Futschiková, Ivona
dc.contributor.author Ondráková, Jana
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2007-06-29
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/1600
dc.description katedra: KPV; přílohy: Příloha č. 1 Seznam zkratek Příloha č. 2 Dotazník pro pedagogy učící na prvním stupni ZŠ Příloha č. 3 Dotazník pro pedagogy učící ve třetích třídách ZŠ Příloha č. 4 Dotazník pro žáky třetích tříd ZŠ; rozsah: 157 cs
dc.description.abstract The goal of this diploma has been processing of a motivational composite book dedicated for primary schools. Specifically for the third class of a primary school.The idea is to bring more enjoyment and experience of teaching for the life into the learning process. In the practical part I have been concentrating on using the composite book in the general practice. How much it is an inspiration for a pedagogues and whether is it realistic to include it in the educational process for the students. en
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo zpracování motivačního sborníku určeného pro první stupeň základních škol. Konkrétně třetí třída. Do vyučovacího procesu by měl vnést více prožitků a učení se pro život. Ve výzkumné části jsem se zaměřila na použití motivačního sborníku v praxi. Jak dalece je pro pedagogy inspirativní a zdali je reálné jej zařazovat do vyučovacího procesu. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject motivation en
dc.subject intrinsic motivation en
dc.subject extrinsic motivation en
dc.subject prime needs en
dc.subject secondary needs en
dc.subject communication en
dc.subject motivace cs
dc.subject vnitřní motivace cs
dc.subject vnější motivace cs
dc.subject primární potřeby cs
dc.subject sekundární potřeby cs
dc.subject komunikace cs
dc.title Motivační činnosti ve vztahu žák - rodina - škola cs
dc.title.alternative Motivating activities in the relationship the pupil - family - school en
dc.type Thesis en
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2009-01-13
dc.date.committed 2008-12-08
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KPV cs
local.identifier.stag 14169
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 394625


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account