Konkurenční pozice podniku na trhu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Denis Tomáš, Ing. : 60892
dc.contributor.advisor Simová Jozefína, doc. Ing. Ph.D. : 55316
dc.contributor.author Strnádková, Lucie
dc.date.accessioned 2021-03-02T03:36:04Z
dc.date.available 2021-03-02T03:36:04Z
dc.date.submitted 2018-10-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/159833
dc.description.abstract Diplomová práce je zpracována na téma konkurenční pozice podniku na trhu. Předmětem diplomové práce je zhodnocení postavení společnosti Golf Europe s. r. o. v prostředí golfového trhu v České republice. Konkurence společnosti Golf Europe je zkoumána z hlediska golfových kamenných prodejen a z hlediska e-shopů zaměřených na prodej golfového vybavení. Pro analýzu kamenných prodejen byly vybrány společnosti, jejichž kamenné prodejny se nachází Praze. Analýza byla provedena prostřednictvím dotazníkového šetření, kde oslovení respondenti hodnotili atributy jednotlivých společností. Analýza konkurenčních e-shopů byla provedena pomocí benchmarkingu. Výsledkem diplomové práce jsou dvě poziční mapy. Jedna stanovuje konkurenční pozici společnosti Golf Europe v rámci kamenných prodejen a druhá stanovuje konkurenční pozici společnosti Golf Europe z hlediska e-shopů. cs
dc.description.abstract This thesis is concerned with the competitive position of the company on the market. The thesis evaluates Golf Europe s.r.o. company in the environment of the golf market in the Czech Republic. The competitive position of the company is examined in two different points of view, first in terms of golf equipment shops in Prague and then in terms of golf e-shops in the Czech Republic. Golf shops in Prague were examined using questionnaires answered by golf customers who evaluated different attributes of golf shops. The competing e-shops were analysed with benchmarking tools. The thesis results in two competitive position maps. First of them shows the competitive position of Golf Europe s.r.o. Golf Shop. Second shows the competitive position of the company's e-shop on the market. en
dc.format 114 s.
dc.format.extent 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Benchmarking cs
dc.subject hodnota zákazníka cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenční analýza cs
dc.subject konkurenční pozice cs
dc.subject konkurenční výhoda cs
dc.subject konkurenční strategie cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject poziční mapa cs
dc.subject strategická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject benchmarking en
dc.subject customer value en
dc.subject competition en
dc.subject competitive analysis en
dc.subject competitive position en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject competitive strategy en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject competitive position map en
dc.subject strategic analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Konkurenční pozice podniku na trhu cs
dc.title Competitive position of a company in a market en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2021-1-27
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2021-01-27
dc.date.committed 2020-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KMG
dc.identifier.signature V 202102555
local.identifier.stag 38633
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline PE
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06676433
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2555
local.identifier.author E17000400
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account