Optimalizace konstrukce dávkovací jednotky

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Kunt Jiří, Ing. : 67612
dc.contributor.advisor Zelený Petr, Ing. Ph.D. : 55392
dc.contributor.author Pecho, Martin
dc.contributor.other Bartoš Jiří Konzultant2 : 67391
dc.date.accessioned 2020-11-27T05:38:57Z
dc.date.available 2020-11-27T05:38:57Z
dc.date.submitted 2019-11-20
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/158261
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá optimalizací konstrukce dávkovací jednotky pro dávkování vysoce viskózního lepidla. V teoretické části je uveden popis funkce zařízení, jeho začlenění v procesu lepení, průzkum potenciálních řešení a zvolené řešení. Práce obsahuje také výpočtovou zprávu, v níž se nachází výpočet dílů zásadních pro optimalizaci konstrukce zařízení. Součástí diplomové práce je také modelová a výkresová dokumentace pro výrobu a montáž. cs
dc.description.abstract The thesis is focused on optimization of construction of dosing unit for high viscosity adhesive dosing. In theoretical part of thesis is description of dosing systems, their inclusion in the gluing process, exploration of potential solutions and selected solution. Thesis also contains calculation report, where are realized calculations of important components for construciton's optimization. A part of thesis is model and drawing documentation for production and mounting. en
dc.format 56 s
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] IGLEY, J. E., Ch. R. MISCHKE, R. G. BUDYNAS, M. HARTL a M. VLK. Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2010, xxv, 1159 s. ISBN 978-80-214-2629-0.
dc.relation.isbasedon [2] LEINVEBER, J. a P. VÁVRA. Strojnické tabulky. Praha: Albra, 2011. 927s. ISBN 978-80-7361-081-4.
dc.relation.isbasedon [3] Pôvodný návod na obsluhu (Technická příručka) Dávkovač ADKE 6000-10-20, SCA Schucker GmbH, verzia 1005, 49 s
dc.relation.isbasedon [4] Application technology [online], ATN HÖLZEL GmbH, 2016. Dostupné z: https://atngmbh.com/fileadmin/user_upload/downloads/atn-broschur-kleben-16-01_en_web.pdf
dc.relation.isbasedon [5] Roller screws catalogue [online]. Evellix. 10/2019. 136 s. Dostupné z:https://www.ewellix.com/sites/default/files/Roller-screws-catalogue.pdf
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject dávkovač cs
dc.subject lepení cs
dc.subject pohon cs
dc.subject jednoúčelové zařízení cs
dc.subject automobil cs
dc.subject doser en
dc.subject gluing en
dc.subject drive en
dc.subject single-purpose device en
dc.subject automobile en
dc.title Optimalizace konstrukce dávkovací jednotky cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2020-6-23
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2020-06-23
dc.date.committed 2021-5-20
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department.abbreviation KSA
dc.identifier.signature V 202002419
local.identifier.stag 40434
local.degree.programme Strojní inženýrství
local.degree.discipline VST2
local.faculty.abbreviation FS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N2301
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06669228
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2419
local.identifier.author S17000270
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account