Upínání polotovarů v obráběcích centrech při automatizované výrobě ve firmě MISAN s.r.o.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Svoboda Ondřej, Ing. Ph.D. : 67628
dc.contributor.advisor Jersák Jan, doc. Ing. CSc. : 55417
dc.contributor.author Hron, Tomáš
dc.contributor.other Kolář Josef, Ing. Konzultant2 : 66986
dc.date.accessioned 2020-11-27T05:37:48Z
dc.date.available 2020-11-27T05:37:48Z
dc.date.submitted 2019-2-19
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/158254
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou upínání přířezů z tažených profilů hliníkových slitin, a to v obráběcích centrech při automatizované výrobě ve firmě Misan s.r.o. Tato firma zastupuje zejména vybrané japonské výrobce obráběcích strojů, zaměřuje se na komplexní řešení nasazení CNC obráběcích strojů, aditivní technologie laserového spékání práškových kovů a automatizaci.Cílem praktické části diplomové práce je výběr vhodných strojů a technických zařízení, návrh a výroba potřebných komponent a následná realizace přípravků pro řešení upnutí polotovarů těles ventilů z hliníkových slitin v obráběcích centrech. Závěrem je odzkoušení upínacích přípravků, které jsou součástí robotického technologického pracoviště, a zhodnocení stability funkce pro efektivní využití v automatizované strojírenské výrobě. cs
dc.description.abstract Thesis follows up subject matter of clamping cuts made of aluminum alloy drawn profiles in machining centers during automated production in Misan s.r.o. company. This company is an exclusive distributor of Japanese machine tools and focuses on complex solution in deployment of CNC machine tools, additive technologies regarding metal powder laser cusing and automation.The objective of thesis practical part is the selection of appropriate machines and technical equipment, design and production of required components and subsequent fixture realization for blank clamping solution of aluminum alloy valve body in machining centers. The conclusion consists of fixture tests that were carried out in robotic technological workplace and evaluation of function stability for effective application in automated machining production. en
dc.format 80 s.
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 1
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon 1. NOVOTNÝ, F. - HORÁK, M. Efektory průmyslových robotů. Liberec: skriptum TU v Liberci, 2015, 116 s. ISBN 978-80-7494-195-5.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon 2. SANDVIK Coromant, Sandviken: Příručka obrábění - kniha pro praktiky. Překlad M. Kudela. -. vyd. 1997. 800 s. ISBN 91-972299-4-6.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon 3. SANDVIK Coromant, Sandviken: Technická příručka obrábění - soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání, upínání nástrojů. 2005. 601 s. ISBN -.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon 4. Top trendy v~obrábaní - IV. časť - Upínanie, prípravky a meradlá (příručka). MONKA, P., aj. Žilina: MEDIA/ST, s.r.o., Máj 2007. ISBN 80-968954-2-7.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon 5. DUŠÁK, K. Obráběcí přípravky. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci, 2007. 185 s. ISBN 978-80-7372-260-9.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon 6. ZEMÁNEK, M. Řešení technologie hromadné výroby klíčů při náhradě automatové mosazi za ocel 11 109, [Diplomová práce]. Liberec, VŠST Liberec, 1993. 57~s.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Automatizace cs
dc.subject hliníkové slitiny cs
dc.subject vrtání cs
dc.subject upínací přípravek cs
dc.subject silové poměry cs
dc.subject Automation en
dc.subject aluminum alloys en
dc.subject drilling en
dc.subject fixture en
dc.subject force ratio en
dc.title Upínání polotovarů v obráběcích centrech při automatizované výrobě ve firmě MISAN s.r.o. cs
dc.title Blank clamping in machining centers during automated production in Misan s. r. o. company en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2020-6-24
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2020-06-23
dc.date.committed 2020-8-19
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department.abbreviation KOM
dc.identifier.signature V 202002412
local.identifier.stag 39394
local.degree.programme Strojní inženýrství
local.degree.discipline OM2
local.faculty.abbreviation FS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N2301
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06669221
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2412
local.identifier.author S17000242
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account