Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění a zpřístupnění EIZ na období 2019-2022 (JID376652)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-06-23T09:16:36Z
dc.date.available 2020-06-23T09:16:36Z
dc.date.issued 2020-06-23
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157213
dc.language.iso cs cs
dc.title Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění a zpřístupnění EIZ na období 2019-2022 (JID376652) cs
dc.contributor.organization Technická univerzita v Liberci
dc.contributor.organization Univerzitní knihovna TUL
smlouvy.pracoviste 9410
smlouvy.smluvni-partner Národní technická knihovna
smlouvy.JID 437240
smlouvy.naklad-pracoviste 9410
smlouvy.vynos-pracoviste 9410
smlouvy.zodpovedna-osoba-za-plneni-smluvniho-vztahu Mgr. Jitka Vencláková
smlouvy.prikazce Mgr. Jitka Vencláková
smlouvy.spravce-rozpoctu Lenka Masaříková, DiS.
smlouvy.datum-podpisu-prikazce 2020-04-03
smlouvy.poznamka Smlouva se podepisuje elektronicky. Instrukce z NTK: vzhledem k ekonomickým dopadům, zaviněným celosvětovým šířením COVID-19, které nebylo možné předvídat, došlo k výraznému oslabení české koruny. Projektový tým CzechELib navrhuje řešení, které zmírňuje tyto dopady na členské instituce a v případě překročení bezpečného kurzu dojde ke zvýšení podpory členským institucím na pořízení EIZ o rozdíl mezi uhrazenou platbou poskytovateli EIZ (finanční podíl členské instituce na odebíraných EIZ) a výší zálohové platby stanovené dle Postupu použití kurzu pro stanovení zálohové platby v roce 2020. Tato změna byla promítnuta do Metodiky výběru EIZ. ŘV OP V W schválil novou verzi - Metodika výběru EIZ_verze 3, 2020 ze dne 1. 4. 2020. Zároveň musí být zohledněna i ve Smlouvách o zajištění a zpřístupnění EIZ (SZZ). I přes podporu projektu nad bezpečný kurz může v rámci tuzemských faktur poskytovatelů EIZ zaslaných na NTK docházet - v případě setrvání nepříznivého kurzu - k nedoplatkům z důvodu pohybů DPH, které souvisí se skutečnou úhradou a možností nárokovat si DPH od FÚ. Tyto nedoplatky není možné bez porušení pravidel financování OP V W za členské instituce uhradit. V příloze Vám zasíláme dodatek k SZZ. V případě, že máte podepsaných více SZZ, je nutné uzavřít dodatek ke každé z nich. Dodatek podepsaný statutárním zástupcem NTK Vám zašleme zpět stejnou cestou, jakou jste zvolili Vy. O zveřejnění Smlouvy v registru smluv se jako obvykle postará NTK. Podpis: Vencláková
smlouvy.poznamka Bez připomínek. 14. 4. 2020 Podpis: Satrapa
smlouvy.rok 2020
smlouvy.vyridit-do-datum 2020-04-10
smlouvy.datum-podpisu-spravce-rozpoctu 2020-04-06
smlouvy.vzor NE
smlouvy.rozsah 1 strana - Průvodka k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění a zpřístupnění EIZ na období 2019-2022
smlouvy.rozsah 2 strany - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění a zpřístupnění EIZ na období 2019-2022
smlouvy.smluvni-strana-1 Národní technická knihovna, příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
smlouvy.adresa-smluvni-strana-1 Technická 6/2710, 160 80 Praha 6, Dejvice
smlouvy.adresa-smluvni-strana-2 Studentská 1402/2, Liberec 1, 461 17
smlouvy.ICO-smluvni-strana-2 46747885
smlouvy.ICO-smluvni-strana-1 61387142
smlouvy.DIC-smluvni-strana-1 CZ 61387142
smlouvy.DIC-smluvni-strana-2 CZ46747885
smlouvy.smluvni-strana-2-zastoupeni Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor
smlouvy.smluvni-strana-1-zastoupeni Ing. Martinem Svobodou, ředitelem
smlouvy.datova-schranka-smluvni-strana-1 syd69w9
smlouvy.datova-schranka-smluvni-strana-2 td7j9ft
smlouvy.smluvni-strana-2 Technická univerzita v Liberci


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account