Návrh marketingové strategie pro Nadaci EURONISA

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dědková, Jaroslava
dc.contributor.author Markovič, Pavel
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2016-04-27
dc.date.available 2016-04-27
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/15709
dc.description 84 s., 16 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá nestátní neziskovou organizací Nadace EURONISA. V teoretické části je popsán význam a charakteristika nestátních neziskových organizací a jejich vymezení. Dále je zde popsána teorie marketingu a teorie SWOT analýzy. Následuje charakteristika samotné Nadace EURONISA, její historie, aktivity a cíle a rovněž akce které pořádá na podporu své činnosti. V praktické části byla vypracována SWOT analýza, která specifikovala silné a slabé stránky nadace, rovněž její příležitosti a hrozby. Hlavním cílem diplomové práce bylo přijít s návrhy na zlepšení a zefektivnění činnosti Nadace EURONISA. Při návrzích se vycházelo z výsledků výzkumu, který tvoří hlavní část diplomové práce a výsledky prezentuje v grafech. Na podkladě těchto informací poté byly vytvořeny návrhy na podporu činnosti nadace. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=25963&typ=1
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=25963&typ=2
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=25963&typ=3
dc.source.uri http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=25963
dc.subject marketing en
dc.subject nonprofit sector en
dc.subject marketing cs
dc.subject neziskový sektor cs
dc.title Návrh marketingové strategie pro Nadaci EURONISA cs
dc.title.alternative Proposal of marketing strategy for Foundation EURONISA en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2013-06-17
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KMG cs
dc.identifier.signature V 121/13 E
local.identifier.stag 25963
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 475328
dc.subject.verbis marketing cs
dc.subject.verbis neziskový sektor cs
dc.subject.verbis nonprofit sector en
dc.subject.verbis marketing en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:52:55 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account