Cena Nadace Preciosa za mimořádnou závěrečnou práci

DSpace Repository

Cena Nadace Preciosa za mimořádnou závěrečnou práci

 

Recent Submissions

  • Vele, Lukáš
    Práce se zabývá optimalizací kaskády kondenzačních kotlů. V teoretické části jsou rozebrány běžně užívané kotle a jejich základní vlastnosti. Dále jsou zde popsány regulační strategie řízení kaskády kotlů a jejich možná ...
  • Chumlen, Matěj
    Tato práce řeší všeobecný problém čekání ve frontě. Cílem práce je navrhnout systém, který na základě obrazové informace z videozáznamu fronty odhadne čekací dobu zákazníka. Tento problém byl řešen za pomoci objektového ...