Porovnání užitných vlastností funkčních oděvů pro sportovní aktivity

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Kovačič Vladimír, Ing. : 62945
dc.contributor.advisor Havelka Antonín, doc. Ing. CSc. : 55195
dc.contributor.author Kinclová, Sabina
dc.date.accessioned 2019-11-13T04:23:13Z
dc.date.available 2019-11-13T04:23:13Z
dc.date.submitted 2017-11-16
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/154202
dc.description.abstract V diplomové práci byl hodnocen fyziologický komfort sportovních triček s různým materiálovým složením. Byly testované vybrané fyziologické vlastnosti triček jako prodyšnost, propustnost vodních par, tepelně izolační vlastnosti. Objektivní měření spočívalo v zátěžovém testu v jízdě na cyklistickém trenažéru. Zátěžový test se skládal z 30 min jízdy na cyklistickém trenažéru a 10 min relaxace. Byla použita sada senzorů, které v průběhu zátěžového testu zaznamenávala teplotu a vlhkost na pokožce těla probanda a na povrchu trička. Nově byly sledované fyzikální parametry v zátěžovém testu nejenom u muže, ale i u ženy. V průběhu zátěže byly pomocí dotazníku zaznamenány subjektivní pocity vnímání komfortu. Volbou trička byla ovlivněná hodnota teploty a vlhkosti na pokožce těla i na povrchu trička. V zátěži se vlhkost pohybovala až kolem hodnoty 90 %. Výsledky ukázaly, že produkce tepla a vlhkosti se u muže a ženy lišily a to mělo vliv na subjektivní vnímání komfortu při zátěžové aktivitě. Teplotně žena jako komfortní uvedla tričko 100% bavlnu, vlhkostně tričko 100% polypropylen. Muž teplotně komfortní pocity měl u trička 100% polyester a vlhkostně komfortní pocity měl u trička ze 100% polypropylenu. cs
dc.description.abstract The master thesis evaluated the physiological comfort of sports T-shirts with different material composition. Selected physiological properties of T-shirts like breathability, water vapor permeability, thermal insulation properties were tested. Objective measurements consisted of a cycling exercise load test. The load test consisted of a 30 minutes ride on a cycling simulator and 10 minutes of relaxation. A set of sensors were used to record the temperature and humidity on the skin of the body and on the surface of the T-shirt. Physical parameters which occurred during the stress test were newly recorded for men and women. During the exercise, subjective feelings of comfort were recorded using a questionnaire. The choice of T-shirt was influenced by the temperature and humidity on the body skin and on the T-shirt surface. In the load, the humidity was around 90 %. The results showed that heat and moisture production is different between men and women, this affected the subjective perception of comfort during exercise activity. In terms of temperature comfort, the woman has chosen the 100% cotton T-shirt, in terms of humidity comfort, she chose the 100% polypropylene T-shirt. In question of temperature comfort the man chose a T-shirt that consisted of 100% polyester. In terms of humidity comfort the man picked the T-shirt made of 100% polypropylene. en
dc.format 87 + 5 s. (16 362)
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon begintecky item Hes, L.; Sluka, P.: Úvod do komfortu textilií, TU of Liberec, pp. 33, Liberec, 2005 item Šínová, K.: Fyziologické vlastnosti moderních materiálu pro sportovní účely, [diplomová práce] TUL, Liberec, 2006 item BLAŽEJ, A., ŠUTÁ, Š. Vlastnosti textilných vlákien. Bratislava: Alfa, 1982 item HLADÍK, V. a kol. Textilní vlákna. Praha: SNTL, 1974 item Improving Comfort in Clothing Editors: Guowen Song cool. Woodhead Publishing limited January 2011 UK endtecky
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Tričko cs
dc.subject komfort cs
dc.subject prodyšnost cs
dc.subject cyklistický trenažér cs
dc.subject teplota cs
dc.subject vlhkost cs
dc.subject tepelný odpor cs
dc.subject výparný odpor cs
dc.subject T-shirt en
dc.subject comfort en
dc.subject permeability en
dc.subject cycling simulator en
dc.subject temperature en
dc.subject humidity en
dc.subject thermal resistence en
dc.subject evaporation resistance en
dc.title Porovnání užitných vlastností funkčních oděvů pro sportovní aktivity cs
dc.title Comparison of the utility properties of functional shirts for sporting activities en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-5-22
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2019-05-22
dc.date.committed 2018-5-4
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department.abbreviation KOD
dc.identifier.signature V 201901577
local.identifier.stag 37710
local.degree.programme Textilní inženýrství
local.degree.discipline OTE
local.faculty.abbreviation FT
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3106
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06585568
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 1577
local.identifier.author T16000437
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account