Adsorpce a desorpce u aktivního uhlí v závislosti na teplotě

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Militký Jiří, prof. Ing. CSc. : 55135
dc.contributor.advisor Fraňa Karel, prof. Ing. Ph.D. : 55679
dc.contributor.author Novák, Jan
dc.contributor.other Kořínek Tomáš, Ing. Konzultant : 65057
dc.date.accessioned 2019-10-14T09:51:12Z
dc.date.available 2019-10-14T09:51:12Z
dc.date.submitted 2018-2-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153936
dc.description.abstract Tato práce se zabývá adsorpcí a desorpcí oxidu uhličitého (CO2) ve vzduchu na aktivním uhlí při různých teplotách. Aktivní uhlí bylo ve formě monolitu. Vzduch proudil skrz monolit a CO2 byl zachytáván a opět uvolňován v závislosti na měnící se teplotě. Změna teploty monolitu byla provedena elektrodovým zahříváním pomocí metody ESA (Electric Swing Adsorption). Byly zkoumány dva experimenty dané odlišnými podmínkami. cs
dc.description.abstract This thesis deals with adsorption and desorption of the carbon dioxide (CO2) in air in an activated carbon under different temperatures. The activated carbon was in a monolith form. The air flowed through the monolith and CO2 was captured and released again depending on the changing temperature. In order to control the temperature of the monolith, the electrode heating was carried out using the ESA (Electric Swing Adsorption) method. There were examined two experiments given by the slightly different conditions. en
dc.format 63, 5 s.
dc.format.extent Tabulky
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon matsymblbrack1matsymbrbrack BURROUGHS, H. E. a Shirley J. HANSEN. Managing indoor air quality. 5th ed. Boca Raton, FL: Distributed by Taylor & Francis, c2011. ISBN 9781439870143.
dc.relation.isbasedon vsp5mm matsymblbrack2matsymbrbrack LI, Angui, Yingxin ZHU a Yuguo LI, ed. Proceedings of the 8th International Symposium on Heating, Ventilation and Air Conditioning, Volume 1: Indoor and Outdoor Environment [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014 [cit. 2019-04-26]. Lecture Notes in Electrical Engineering. DOI: 10.1007/978-3-642-39584-0. ISBN 978-3-642-39584-0.
dc.relation.isbasedon vsp5mm matsymblbrack3matsymbrbrack MURAKAMI, Shuzo, Shinsuke KATO a Jie ZENG. Numerical simulation of contaminant distribution around a modeled human body: CFD study on computational thermal manikin - Part II. ASHRE Transaction, 1998. 104-2, pp. 226-233.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Adsorpce cs
dc.subject desorpce cs
dc.subject aktivní uhlí cs
dc.subject monolit cs
dc.subject oxid uhličitý cs
dc.subject vzduch cs
dc.subject experiment cs
dc.subject elektroda cs
dc.subject Adsorption en
dc.subject desorption en
dc.subject activated carbon en
dc.subject monolith en
dc.subject carbon dioxide en
dc.subject air en
dc.subject experiment en
dc.subject electrode en
dc.title Adsorpce a desorpce u aktivního uhlí v závislosti na teplotě cs
dc.title Adsorption and Desorption of Activated Carbon in Dependence on Temperature en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-5-30
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2019-05-30
dc.date.committed 2019-8-1
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department.abbreviation KEZ
dc.identifier.signature V 201901389
local.identifier.stag 37931
local.degree.programme Strojní inženýrství
local.degree.discipline EZ2
local.faculty.abbreviation FS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N2301
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06584624
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 1389
local.identifier.author S16000327


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account