Initial coin offering as a funding source for projects

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wis, Agnieszka
dc.date.accessioned 2019-10-10T08:58:06Z
dc.date.available 2019-10-10T08:58:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2019_2_07
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153870
dc.description.abstract Každý podnik hledá nejlepší způsob, jak získat kapitál. Dnešní doba přináší spoustu moderních možností, a rozvoj kryptoměn a crowdfundingu umožnil vznik nových způsobů financování podnikání. Tento článek je snahou prezentovat koncepci Initial Coin Offering (ICO), která je alternativním zdrojem financování. Je podobná Initial Public Offeringu (IPO) a crowdfundingu. Cílem tohoto příspěvku je představit výhody a nedostatky ICO. Tato koncepce je často popisována jako rizikový zdroj financování, ale každý podnik by měl mít možnost se s touto formou financování seznámit. cs
dc.description.abstract Jedes Unternehmen sucht nach einer optimalen Form des Kapitalerwerbs. Heutzutage gibt es dazu viele moderne Wege. Die Entwicklung von Kryptowährungen und Crowdfunding ermöglichten die Entstehung neuer Wege zur Finanzierung der Wirtschaftstätigkeit. Der vorliegende Beitrag stellt einen Versuch dar, die Konzeption des Initial Coin Offering (ICO) zu präsentieren, die eine alternative Quelle der Finanzierung stellen kann. Diese Finanzierungserwerbsform hat eine ähnliche Struktur wie das Initial Public Offering (IPO) oder das Crowdfunding. In dem vorliegenden Beitrag werden die Vor- und Nachteile des ICO dargestellt. Diese Konzeption wird zwar oft als eine ziemlich risikoreiche Finanzierungsquelle beschrieben; nichtsdestoweniger sollte jedes Unternehmen die Möglichkeit bekommen, sich mit dieser Finanzierungsform vertraut zu machen. de
dc.description.abstract Each company is looking for the best way to raise capital. Nowadays there are a lot of modern possibilities of fundraising, and the development of cryptocurrencies and crowdfunding has made it possible to create new ways of financing projects. This article seeks to present the Initial Coin Offering (ICO) concept, which is an alternative and modern source of funding. It is similar to the Initial Public Offering (IPO) and crowdfunding. The aim of this article is to present the advantages and disadvantages of Initial Coin Offering. This concept is often associated with risky funding sources, but every business should be able to get acquainted with this form of financing. en
dc.description.abstract Każde przedsiębiorstwo szuka najlepszej formy pozyskania kapitału. Dzisiejsze czasy dają wiele nowoczesnych możliwości, rozwój kryptowalut i crowdfundingu umożliwił powstanie nowych sposobów finansowania działalności. Niniejszy artykuł jest próbą zaprezentowania koncepcji Initial Coin Offering (ICO), która jest alternatywnym źródłem pozyskania finansowania. Jest ona zbliżona do Initial Public Offering (IPO) oraz do crowdfundingu. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zalet oraz wad ICO. Koncepcja ta jest często opisywana jako ryzykowne źródło finansowania, jednak każde przedsiębiorstwo powinno mieć możliwość zapoznania się z tą formą pozyskania kapitału. pl
dc.format text
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon PAKULSKA, T.: Przedsiębiorstwo. Wyzwania. Niepewność. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2017. ISBN 978-83-8030-191-7.
dc.relation.isbasedon MAREK, S.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw. Walkowska Wydawnictwo, Szczecin, 1998.
dc.relation.isbasedon SIERPIŃSKA, M.; JACHNA, T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999. ISBN 978-83-01-14987- 1.
dc.relation.isbasedon NEHREBECKA, N.; BIAŁEK-JAWORSKA, A.; DZIK-WALCZAK, A.: Źródła finansowania przedsiębiorstw. Stan badań i ich metaanaliza. Difin, Warszawa, 2016. ISBN 978-83-8085-094-1.
dc.relation.isbasedon KACZMARZYK, J.: Uwarunkowania Finansowe działalności przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2016, Vol. 282, pp. 46-56. ISSN 2083-8611.
dc.relation.isbasedon ŁUKASIK, G.; NACZYŃSKI, D.: Relacje kapitałowe przedsiębiorstw w Polsce i wybranych krajach europejskich. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2016, Vol. 282, pp. 80-93. ISSN 2083-8622.
dc.relation.isbasedon SZPRINGER, W.: Blockchain jako innowacja systemowa. Wydawnictwo Poltext, Warszawa, 2019. ISBN 978-83-7561-961-4.
dc.relation.isbasedon BALA, S.; KOPYŚCIAŃSKI, T.; SROKOSZ, W.: Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitetnta. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2016. ISBN 978-83-229-3541-5.
dc.relation.isbasedon PIOTROWSKA, A. I.: Bitcoin. Płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty, CeDeWu, Warszawa, 2018. ISBN 978-83-8102-025-1.
dc.relation.isbasedon SEHRA, A.; SMITH, P.; GOMES, P.: Economics of Initial Coin Offerings. [online]. 2017. [accessed 2019-04-15]. Available from WWW: http://www.allenovery.com/SiteCollectionDocuments/ICO-Article-Nivaura-20170822- 0951%20%20-%20Final%20Draft.pdf
dc.relation.isbasedon CONLEY, J.: Blockchain and the Economics of Crypto-tokens and Initial Coin Offerings. [online]. 2017. [accessed 2019-04-15]. Available from WWW: http://www.accessecon.com/Pubs/VUECON/VUECON-17-00008.pdf
dc.relation.isbasedon DZIUBA, D. T.: Rozwój systemów crowdfundingu w globalnej gospodarce elektronicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica. 2014, Vol. 798, Issue 34, pp. 19-32. ISSN 0867-1753. Available from WWW: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171363267
dc.relation.isbasedon KORDELA, D.: Crowdfunding w Polsce – koncepcja finansowania społecznościowego / Crowdfunding in Poland – the concept of social financing. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. DOI: 10.15611/pn.2016.436.15
dc.relation.isbasedon KOZIOŁ-NADOLNA, K.: Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 2015, Vol. 854, Issue 73 pp. 671–683. ISSN 1640-6818.
dc.relation.isbasedon GRZYWACZ, J.: Źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce. Oficyna wydawnicza szkoła główna handlowa w Warszawie, Warszawa, 2016. ISBN 978-83-8030-067-5. 97 97
dc.relation.isbasedon PŁÓKARZ, R.: Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013. ISBN 978-83-011-6064-7.
dc.relation.isbasedon DOBOSIEWICZ, Z.: Giełda, zasady działania, inwestorzy, rynki giełdowe. PWE, Warszawa, 2013. ISBN 978-83-208-2056-0. [18] BEDNARZ, J.; GOSTOMSKI, E.: Źródła i sposoby finansowania przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2018. ISBN 978-83-7865-662-3.
dc.relation.isbasedon WASILEWSKA, H.; JANOWSKA, A.: Emisja akcji w drodze oferty publicznej na przykładzie spółek giełdowych. Bank i kredyt listopad-grudzień. 2005, Vol. 11, pp. 36- 42. ISSN 0137-5520.
dc.relation.isbasedon MOTYLSKA-KUŹMA, A.: Quo Vadis? – innowacyjne i alternatywne źródła finansowania. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. DOI: 10.18276/frfu.2018.92- 12 [21] WIŚNIEWSKA, A.: Obszary wykorzystania walut wirtualnych w działalności przedsiębiorstwa. Acta universitatis Nicolai Copernici. DOI: 10.12775/AUNC_ZARZ.2018.028
dc.relation.isbasedon KNF: Komunikat KNF w sprawie sprzedaży tzw. monet lub tokenów (ang. Initial Token Offerings – ITOs lub Initial Coin Offerings - ICOs). [online]. 2017. [accessed 2019-04- 18]. Available from WWW: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=60178&p_id=18
dc.relation.isbasedon ŻUWAŁA, A.: Możliwości wykorzystania technologii blockchain. [online]. 2018. [accessed 2019-04-18]. Available from WWW: http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t087_pszw_2018_zuwala_- _mozliwosci_wykorzystania_technologii_blockchain.pdf
dc.relation.isbasedon KISIEL, M.: ICO – początki rewolucji na rynku kapitałowym? [online]. 2017. [accessed 2019-04-18]. Available from WWW: https://www.bankier.pl/wiadomosc/ICO-poczatki- rewolucji-na-rynku-kapitalowym-7539606.html
dc.subject initial coin offering|wfunding source en
dc.subject cryptocurrency en
dc.subject crowdfunding en
dc.subject initial public offering en
dc.title Initial coin offering as a funding source for projects en
dc.title.alternative Initial Coin Offering jako alternativní zdroj financování cs
dc.title.alternative Initial Coin Offering als eine alternative Quelle der Finanzierung de
dc.title.alternative Initial Coin Offering jako alternatywne źródło finansowania pl
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.doi 10.15240/tul/004/2019-2-007
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 25
local.relation.issue 2
local.citation.spage 90
local.citation.epage 98
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account