Politická perzekuce v 50. letech 20. století v Československu - případ kulaka Františka Votavy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Těthalová Markéta, Mgr. : 65664
dc.contributor.advisor Portmann Kateřina, Mgr. Ph.D. : 57575
dc.contributor.author Votava, Milan
dc.date.accessioned 2019-09-12T11:01:42Z
dc.date.available 2019-09-12T11:01:42Z
dc.date.submitted 2017-4-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153483
dc.description.abstract Po roce 1945 začalo docházet k postupným kolektivizačním změnám v zemědělství,které patřilo mezi nejdůležitější složky tehdejšího národního hospodářstvív Československu. Naplno se kolektivizační myšlenky realizovaly po převzetí mocikomunistickou stranou v únoru 1948. Nedílnou součástí tohoto procesu se stal i postihjeho odpůrců, kteří odmítali vstup do vznikajících Jednotných zemědělských družstev.Nejznámější jsou dnes případy obcí Babice u Říčan a Kluky, kdy došlo k tvrdémuodsouzení velkého množství osob, z nichž několik bylo dokonce popraveno.Cílem této práce je analýza jednoho z vykonstruovaných procesů se sedlákemFrantiškem Votavou. On a jeho rodina se stali oběťmi Akce K, kdy došlo k jejichvystěhování z Vysočiny do severních Čech. Vůbec poprvé tak bude tato kauza detailnězpracována. cs
dc.description.abstract After 1945 the collectivization process of agriculture, which was one of the mostimportant sector of national economy in Czechoslovakia, slowly began. Since February1948, when Communist Party of Czechoslovakia overtook the power in state, thoughtsof collectivization became the real issue. Significant for those times were political trialswith people who did not agree with regime itself and also with founding of cooperativefarming. The most well known incidents are of Babice near Ricany and Kluky, wherelarge number of people was convicted and few of them were even executed.The main part of this thesis is to analyze one of those trials with peasant namedFrantisek Votava. He and his family members took part in Action K (Kulak), when theywere involuntary moved from Vysocina district to the northern part of Bohemia. This isfor the first time the trial will be described. en
dc.format 51 s.
dc.format.extent 1
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon Prameny:
dc.relation.isbasedon Archiv bezpečnostních složek, Praha
dc.relation.isbasedon Národní archiv, Praha
dc.relation.isbasedon Moravský zemský archiv, Brno
dc.relation.isbasedon Státní okresní archiv, Jihlava
dc.relation.isbasedon Státní okresní archiv, Znojmo
dc.relation.isbasedon Státní okresní archiv, Liberec
dc.relation.isbasedon Soukromý archiv rodiny Votavových
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon Literatura:
dc.relation.isbasedon BLAŽEK, Petr, Karel JECH a Michal KUBÁLEK. Akce K: vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech: studie, seznamy a dokumenty. Praha: Pulchra, 2010, 635 s. Testis. ISBN 978-80-87377-05-5.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon BLAŽEK, Petr, Jaroslav ROKOSKÝ, Libor SVOBODA, Martin TICHÝ a Jiří URBAN. Rozkulačeno!: půlstoletí perzekuce selského stavu = half a century of persecution of the peasant estate. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, 143 s. ISBN 978-80-87912-44-7.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon BOČKOVÁ, Marie. Zemědělství a 50. léta. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2008, 119 s. Prameny a studie. ISBN 978-80-86874-11-1.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon DOLEŽAL, Jan, KMONÍČEK, Josef a PEKÁREK, Jiří. Když mizely meze: Kapitoly z kolektivizace východočeského zemědělství v letech 1949-1960. Hradec Králové: Kruh, 1987, 136 s. Kraj.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon HRABA, Zdeněk. Kolektivizace a transformace československého a českého zemědělství v letech 1945-2004: právně normativní pohled. Praha: Vladimír Lelek, 2013, 311 s. ISBN 978-80-904837-4-3.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 2008, 331 s. Moderní dějiny. ISBN 978-80-7021-902-7.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon JECH, Karel. Soumrak selského stavu 1945-1960. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001, 252 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. ISBN 80-7285-010-5.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon RŮŽIČKA, Miloslav a RŮŽIČKA, Tomáš. Vyhnanci II: akce Kulak : zločin proti lidskosti!. Česko: Miloslav Růžička, 2011, 431 s.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon URBAN, Jiří. Venkov pod kolektivizační knutou: okolnosti exemplárního kulackého procesu. Praha: Vyšehrad, 2010, 303 s. Moderní dějiny. ISBN 978-80-7429-055-8.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon TICHÝ, František. Země pláče. Kroměříž: F. Tichý, 2014, 123 s. ISBN 978-80-260-7447-2.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon Kolektivizace v Československu. Editor Jaroslav ROKOSKÝ, editor Libor SVOBODA. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, 473 s. ISBN 978-80-87211-96-0.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Akce K cs
dc.subject kulak cs
dc.subject Jednotné zemědělské družstvo cs
dc.subject Státní bezpečnost cs
dc.subject politický proces cs
dc.subject kolektivizace cs
dc.subject venkov cs
dc.subject Komunistická strana Československa cs
dc.subject František Votava cs
dc.subject Ohrazenice cs
dc.subject Action K en
dc.subject Kulak en
dc.subject Agricultural Co-operative Farm en
dc.subject State Secret Police en
dc.subject political trial en
dc.subject collectivization en
dc.subject country en
dc.subject Communist Party of Czechoslovakia en
dc.subject Frantisek Votava en
dc.subject Ohrazenice en
dc.title Politická perzekuce v 50. letech 20. století v Československu - případ kulaka Františka Votavy cs
dc.title Political persecution in Czechoslovakia during the 1950s - The cause of Frantisek Votava en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-1-22
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-01-21
dc.date.committed 2018-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KHI
dc.identifier.signature V 201901106
local.identifier.stag 36561
local.degree.programme Specializace v pedagogice
local.degree.discipline AJ-DJ
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7507
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06583213
dc.subject.verbis politická perzekuce cs
dc.subject.verbis collectivization of agriculture en
dc.subject.verbis political persecutions en
dc.subject.verbis kolektivizace zemědělství cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 1106
local.identifier.author P15000383
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:17 cs
local.verbis.studijniprogram KHI Specializace v pedagogice/Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání-Historie se zaměřením na vzdělávání cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account