Segmentace MR obrazu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Zeman Jan, Mgr. Ph.D. : 66671
dc.contributor.advisor Jirák Daniel, doc. Ing. Ph.D. : 64078
dc.contributor.author Souček, Tomáš
dc.date.accessioned 2019-09-06T06:09:49Z
dc.date.available 2019-09-06T06:09:49Z
dc.date.submitted 2018-9-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153376
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaměřuje na segmentaci tukové tkáněa jater v MR snímcích. Teoretická část seznamuje čtenáře s biologiítukové tkáně a jater, principem MR zobrazování a poskytuje široký přehledpoužívaných segmentačních metod. Experimentální část se věnujetestování vybraných metod na reálných datech a jejich porovnání. cs
dc.description.abstract This diploma thesis is focused on segmentation of adiposetissue and liver in MR images. The theoretical part introduces the biologyof adipose tissue and liver, principle of MR imaging to readers andprovides a wide overview of used segmentation methods. The experimentalpart of the thesis deals with testing of chosen methods on realdata and their comparison. en
dc.format 97 s.
dc.format.extent Tabulky
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] BROWN, Robert W., Yu-Chung N. CHENG, E. Mark. HAACKE, Michael R. THOMPSON a Ramesh. VENKATESAN. Magnetic resonance imaging: physical principles and sequence design. Second edition. Hoboken, New Jersey, 2014. ISBN 978-0-471-72085-0
dc.relation.isbasedon [2] CONSTANTINIDES, Christakis. Magnetic resonance imaging: the basics. New York: Boca Raton, 2014.
dc.relation.isbasedon ISBN 978-1-4822-1731-5
dc.relation.isbasedon [3] EL-BAZ, Ayman S., Xiaoyi JIANG a Jasjit S. SURI. Biomedical image segmentation: advances and trends. New York: Boca Raton, 2017. ISBN 978-1-4822-5855-4
dc.relation.isbasedon [4] ZHOU, S. Kevin. Medical image recognition, segmentation and parsing: Machine Learning and Multiple Object Approaches. Amsterdam: Elsevier, 2016. ISBN 978-0-12-802581-9
dc.relation.isbasedon [5] ATAM P. DHAWAN. Medical image analysis. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. ISBN 978-047-0622-056
dc.relation.isbasedon [6] WALEK, Petr, Martin LAMOŠ a Jiří JAN. Analýza biomedicínských obrazů: Počítačová cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. ISBN 978-80-214-4792-9
dc.relation.isbasedon [7] GONZALEZ, Rafael C. a Richard E. WOODS. Digital image processing. 3rd ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, c2008. ISBN 978-0-13-168728-8
dc.relation.isbasedon [8] HU, Houchun Harry, Jun CHEN a Wei SHEN. Segmentation and quantification of adipose tissue by magnetic resonance imaging. Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine. 2016, 29(2), 259-276. DOI: 10.1007/s10334-015-0498-z. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s10334-015-0498-z
dc.relation.isbasedon [9] GOTRA, Akshat, Lojan SIVAKUMARAN, Gabriel CHARTRAND, et al. Liver segmentation: indications, techniques and future directions. Insights into Imaging. 2017, 8(4), 377-392. DOI: 10.1007/s13244-017-0558-1. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s13244-017-0558-1
dc.relation.isbasedon [10] BANKMAN, ISSAC N. Handbook of medical imaging: process and analysis. 2nd ed. London: Academic, 2008. ISBN 978-012-3739-049
dc.relation.isbasedon [11] SPASOJEVIC, Aleksandar, Oliver STOJANOV, Tatjana Loncar TURUKALO a Olivera SVELJO. Estimation of subcutaneous and visceral fat tissue volume on abdominal MR images. 12th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering (NEUREL). IEEE, 2014, 217-220. DOI: 10.1109/NEUREL.2014.7011511. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7011511/
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject magnetická rezonance cs
dc.subject MR zobrazování cs
dc.subject segmentace medicínských snímků cs
dc.subject magnetic resonance en
dc.subject MR imaging en
dc.subject medical image segmentation en
dc.title Segmentace MR obrazu cs
dc.title Segmentation of MR images en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-8-28
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2019-08-28
dc.date.committed 2019-6-30
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation FZS
dc.identifier.signature V 201901009
local.identifier.stag 38894
local.degree.programme Biomedicínské inženýrství
local.degree.discipline BMI
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3963
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06583071
dc.subject.verbis magnetic resonance (physics) en
dc.subject.verbis biomedicínské inženýrství cs
dc.subject.verbis biomedical engineering en
dc.subject.verbis magnetická rezonance cs
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 1009
local.identifier.author D17000011
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:07 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Biomedicínské inženýrství/Biomedicínské inženýrství cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account