Využití inovativního marketingu ve vybraném podniku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Sivous Miroslav, Ing. : 67076
dc.contributor.advisor Dědková Jaroslava, PhDr. Ing. Ph.D. : 54802
dc.contributor.author Bezemek, Matěj
dc.contributor.other Matys Michal, Ing. Konzultant2 : 67126
dc.date.accessioned 2019-08-07T07:54:34Z
dc.date.available 2019-08-07T07:54:34Z
dc.date.submitted 2018-10-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153132
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je využití inovativního marketingu ve vybraném podniku. Cílem práce je provést analýzu inovativního marketingu v PIVOVARU SVIJANY a následně navrhnout konkrétní opatření na zlepšení s využitím inovativního marketingu. První část práce se zabývá teoretickými východisky inovací, marketingu a inovativního marketingu. Ve druhé části práce je představen vybraný podnik, provedena analýza jeho marketingových aktivit a představeny tři realizované inovace, které jsou zhodnoceny. V další části je proveden výzkum, který zkoumá, jak vnímají vybrané inovace samotní zákazníci a také jejich povědomí o představených inovacích, které byly realizovány v PIVOVARU SVIJANY. V závěru práce jsou představeny návrhy na zlepšení s využitím inovativního marketingu. cs
dc.description.abstract The topic of this thesis is the use of innovative marketing in a selected company. The aim of thesis is to analyze innovative marketing in PIVOVAR SVIJANY and afterwards propose particular improvement measures using innovative marketing. The first part of the thesis deals with the theoretical basis of innovation, marketing and innovative marketing. The second part of the thesis introduces the selected company, analyzes its marketing activities and introduces three implemented innovations, which are assessed. In the next part is conducted research, regarding perception of selected innovations by customers and their awareness of the innovations, introduced in the PIVOVAR SVIJANY. At the end of the thesis, there are presented proposals for improvement using innovative marketing. en
dc.format 96 s.
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon KOTLER, Philip a Fernando TRÍAS DE BES MINGOT. Inovativní marketing: jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0921-X. UNGERMAN, O. a DĚDKOVÁ, J. Innovative Marketing in the Context of Industrie 4.0.Liberec Economic Forum 2017 0. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2017. S. 162 - 170. ISBN 978-80-7494-349-2. PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace: teoretický základ a praktická řešení pro manažery i studenty : případové studie a rozšiřující literatura pro specialisty : příklady úspěšné i neúspěšné marketingové komunikace (best a worst practices) : obrazový průvodce integrovanou komunikační kampaní. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8. KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Principles of marketing. 16e. Harlow: Pearson Education Limited, [2016]. ISBN 978-1-292-09248-5. VEBER, Jaromír. Management inovací. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-423-3. PROQUEST. 2018. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2018-09-30]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Inovace cs
dc.subject inovativní marketing cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject pivovar cs
dc.subject produkt cs
dc.subject Brewery en
dc.subject innovation en
dc.subject innovative marketing en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject product en
dc.title Využití inovativního marketingu ve vybraném podniku cs
dc.title Use of Innovative Marketing in a Selected Company. en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-5-17
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2019-05-17
dc.date.committed 2020-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KMG
dc.identifier.signature V 201900846
local.identifier.stag 38624
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline PE
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06582324
dc.subject.verbis inovace cs
dc.subject.verbis podniková ekonomika cs
dc.subject.verbis marketing cs
dc.subject.verbis managerial economics en
dc.subject.verbis innovations en
dc.subject.verbis marketing en
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 846
local.identifier.author E17000361
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:45 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account