Cena Nadace Preciosa za mimořádnou závěrečnou práci

DSpace Repository

Cena Nadace Preciosa za mimořádnou závěrečnou práci

 

Ceny se udělují za mimořádné závěrečné práce, které byly obhájeny na TU v Liberci v magisterském (diplomové práce) nebo doktorském (disertační práce) studijním programu, případně i bakalářském studijním programu (bakalářské práce), a to především na fakultě strojní v oboru konstrukce strojů a zařízení v zaměření sklářské a keramické stroje, v oborech elektronické informační a řídicí systémy, automatické řízení a inženýrská informatika a mechatronika na fakultě mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, na fakultě textilní v oboru textilní design a na hospodářské fakultě.

News

https://www.tul.cz/intranet-studenti/legislativa/stipendijni-fond-nadace-preciosa

Recent Submissions

  • Fikar, David (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
    Cílem diplomové práce je návrh konstrukčního řešení technologické hlavice průmyslového robotu pro opracování plochého skla. Konstrukce hlavice pracuje na principu mechanického matování kartáči s brusnými zrny syntetického ...
  • Mikan, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
    Předmětem předkládané bakalářské práce je prozkoumání možností tvarově poddajného uchopování. Na základě rešerše se práce zabývá návrhem koncepčního řešení tvarově poddajných úchopných prvků a návrhem jeho konstrukčního ...
  • Stloukal, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
    The bachelor work deals with the design and construction of an equipment for an intensive glass melt stirring in a new type of a small pot furnace. The design and construction is based on a long-time personal experience ...