Browsing Cena děkana za vynikající diplomovou práci by Title

DSpace Repository

Browsing Cena děkana za vynikající diplomovou práci by Title

Sort by: Order: Results:

 • Svoboda, David (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Práce se zabývá problémem rotorové dynamiky. Je zkoumána dynamická odezva kinematicky buzeného rotoru. Studii může reprezentovat například rotor turbodmychadla, do kterého jsou přenášeny vibrace z motoru skrz ložiska. Rotor ...
 • Říčan, Michal
  Diploma thesis deals with creation of software applications which improve SDLC process(Software development life cycle). Theoretical part is devoted to selected methodologies of software development also brings view to ...
 • Salem, Shehab
  This report investigates the aero-acoustic noise generated by sheet metals of three different structures. The investigation is done both experimentally and numerically in order to find the sheet of best acoustic performance. ...
 • Jírová, Radka
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou minimalizace škodlivých účinků vibrací přenášených na člověka a zaměřuje se na zlepšení jízdního komfortu osob přepravovaných na golfovém vozíku s elektrickým pohonem. ...
 • Zikmund, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Diplomová práce se zabývá inovací stropní konzole osobního automobilu Ford. Práce obsahuje kombinované řešení vnitřního komunikačního zrcátka a odkládací schránky na brýle. Inovace byla provedena s ohledem na zákazníka a ...
 • Hübner, Kamil (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato diplomová práce se zabývá inovací vibroizolačního mechanismu, který byl navržen pro hydraulický stůl HYDRO - COMFORT. Tento stůl vyrábí a distribuuje firma Progres Servis Sibřina spol. s r.o. Slouží k převozu pacientů ...
 • Kratochvíl, Jaroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem inovovaného zařízení pro zajištění záchranného člunu na lanech spouštěcího navijáku na lodní palubě. Hlavním avšak ne jediným parametrem, který byl inovací zlepšen, je síla potřebná ...
 • Šorf, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí 2K vstřikovací formy pro vybraný plastový díl. První část (rešeršní část) popisuje teoretické znalosti o procesu vstřikování včetně vícekomponentního vstřikování a ...
 • Riegr, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí modelu navíjecího stroje pro navíjení cívek digitálním vinutím, teoretickým rozborem digitálního vinutí a tvorbou algoritmu pro tento typ vinutí. Konstrukční návrh je založen na aplikaci ...
 • Tauchman, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This diploma thesis deals with design of CNC prototype machine, which will be used for metal sheets laser cutting at the Department of manufacturing systems. Construction of machine frame made of aluminum profiles, and ...
 • Král, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Cílem diplomové práce Konstrukce vstřikovací formy pro zpracování silikonů je navrhnout silikonový výrobek a pro tento výrobek zkonstruovat vstřikovací formu se shodou zásad vstřikování technologií LSR. Zvolený výrobek je ...
 • Fryc, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem uložení mlhového světlometu v přední části vozidla. Plastové součásti jsou navrženy s ohledem na funkci, design, montáž, vyrobitelnost a technologické zásady vstřikování ...
 • Hujer, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce je zaměřena na popis chování kavitační bubliny v blízkosti stěny. V úvodu jsou vysvětleny jev kavitace a známé způsoby interakce kavitační bublinky s pevnými povrchy. Jsou zde zmíněny možné způsoby generování ...
 • Šáfr, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem práce je návrh a realizace 3D tiskárny s ohledem na její původní stav. Zaměřuje se především na vytlačovací hlavu a řízení technologie FDM pro tisk z minimálně dvou materiálů. Práce obsahuje rešerši dostupných řešení, ...
 • Roháč, Jakub
  Diplomová práce pojednává o řezání trubek na CNC stroji pomocí laserového paprsku. V první části jsou přiblížena již existující řešení, v druhé části je navrženo a popsáno vlastní řešení. Pro zjednodušení návrhu je jako ...
 • Marek, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Předložená práce se zabývá problematikou hlučnosti pátého rychlostního převodu u převodovky s označením MQ100, která je součástí agregátu vozu Škoda Citigo, VW Up a Seat Mii. Výsledkem práce je návrh nového ozubení s ohledem ...
 • Minařík, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce shrnuje informace o používaných pneumatických prvcích - válce, ventily, šroubení, hadice, jednotky pro úpravu vzduchu, navrhování pneumatických obvodů. Zabývá se návrhem pneumatického obvodu.
 • Dvořák, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato diplomová práce se zabývá nalezením optimálního konstrukčního řešení gravitačního skladovacího zařízení pro skladování plastových dílů ve vozících ve firmě DENSO MANUFACTURING CZECH. s.r.o. Toto zařízení je mechanického ...
 • Rybáček, Roman
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem zážehového dvouválcového agregátus požadovaným výkonem alespoň 45 kW při 6 000 min-1 určeného pro použití vevozidlech HEV a PHEV. Práce analyzuje současné legislativní požadavky ...
 • Kohl, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  This project is dealing with innovation support of ambulance couchette that consist in integration of springing mechanism into one shoulder of the support for increasing comfort of transported inmate. Resulting draft has ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account