Browsing Cena děkana za vynikající diplomovou práci by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Cena děkana za vynikající diplomovou práci by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Růžička, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The work for this diploma focuses on the topic and possibility of using non-destructive testing for the determination of topography of hardened layers of engine parts. To ensure repeated accuracy and reproducibility of ...
 • Kohl, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  This project is dealing with innovation support of ambulance couchette that consist in integration of springing mechanism into one shoulder of the support for increasing comfort of transported inmate. Resulting draft has ...
 • Veselý, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  This work deals with the measurement and calculation of the heat recovery exchanger. This is a multi-plate and plate heat recovery heat exchanger with cross flow of work materials are also included numerical models used ...
 • Jonáš, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The main point of this thesis was to investiged possibilities of using CFD methods for design of heat exchangers. Detail model of finned tube bank was made and the numerical simulation was applied to it. Geometry of detail ...
 • Zikmund, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Diplomová práce se zabývá inovací stropní konzole osobního automobilu Ford. Práce obsahuje kombinované řešení vnitřního komunikačního zrcátka a odkládací schránky na brýle. Inovace byla provedena s ohledem na zákazníka a ...
 • Kirschner, Vít (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This thesis deals with the modification of the bending tool geometry for production handling machines fender. The requirement for the bending tool shape change results from unsatisfactory dimensional accuracy of existing ...
 • Tauchman, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This diploma thesis deals with design of CNC prototype machine, which will be used for metal sheets laser cutting at the Department of manufacturing systems. Construction of machine frame made of aluminum profiles, and ...
 • Mišák, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro ovíjení uzavřených rámů páskou z uhlíkových vláken. Cílem práce je ověření možnosti využití standardních cívek s uhlíkovými pramenci, bez nutnosti přesoukávání na menší rozměr. ...
 • Hujer, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce je zaměřena na popis chování kavitační bubliny v blízkosti stěny. V úvodu jsou vysvětleny jev kavitace a známé způsoby interakce kavitační bublinky s pevnými povrchy. Jsou zde zmíněny možné způsoby generování ...
 • Šorf, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí 2K vstřikovací formy pro vybraný plastový díl. První část (rešeršní část) popisuje teoretické znalosti o procesu vstřikování včetně vícekomponentního vstřikování a ...
 • Kovalenko, Iaroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Obsahem této práce je návrh systému pro řízení pohybu laboratorního modelu angulárního robota, realizace řídicí elektroniky a výroba desky plošných spojů pro uskutečnění navrţeného řešení. V práci je podrobně ...
 • Minařík, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce shrnuje informace o používaných pneumatických prvcích - válce, ventily, šroubení, hadice, jednotky pro úpravu vzduchu, navrhování pneumatických obvodů. Zabývá se návrhem pneumatického obvodu.
 • Kratochvíl, Jaroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem inovovaného zařízení pro zajištění záchranného člunu na lanech spouštěcího navijáku na lodní palubě. Hlavním avšak ne jediným parametrem, který byl inovací zlepšen, je síla potřebná ...
 • Riegr, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí modelu navíjecího stroje pro navíjení cívek digitálním vinutím, teoretickým rozborem digitálního vinutí a tvorbou algoritmu pro tento typ vinutí. Konstrukční návrh je založen na aplikaci ...
 • Hübner, Kamil (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato diplomová práce se zabývá inovací vibroizolačního mechanismu, který byl navržen pro hydraulický stůl HYDRO - COMFORT. Tento stůl vyrábí a distribuuje firma Progres Servis Sibřina spol. s r.o. Slouží k převozu pacientů ...
 • Holub, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce je založena na konstrukční úpravě lehkého terénního vozidla se záměrem snížení polohy těžiště vozu. Součástí úprav je použití speciálních závěsů kol dle patentového spisu ČR č. 303603 s možností regulace ...
 • Kupilíková, Hana (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce se zabývá problematikou chování zinko-hořčíkových povlaků při tváření. Rovněž si klade za úkol zjistit chování maziva na povrchu přetvořených vzorků. Nejprve se zabývá tvářením, materiály používanými v konstrukci ...
 • Král, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Cílem diplomové práce Konstrukce vstřikovací formy pro zpracování silikonů je navrhnout silikonový výrobek a pro tento výrobek zkonstruovat vstřikovací formu se shodou zásad vstřikování technologií LSR. Zvolený výrobek je ...
 • Marek, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Předložená práce se zabývá problematikou hlučnosti pátého rychlostního převodu u převodovky s označením MQ100, která je součástí agregátu vozu Škoda Citigo, VW Up a Seat Mii. Výsledkem práce je návrh nového ozubení s ohledem ...
 • Kancian, Peter (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Diplomová práce se zabývá analýzou montážní linky 1 ve společnosti DZ Dražice s cílem eliminace plýtvání, snížení nákladů, zvýšení efektivity. V práci jsou představeny jednotlivé techniky analýzy a normování práce, metody ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account