Cena děkana za vynikající diplomovou práci

DSpace Repository

Cena děkana za vynikající diplomovou práci

 

Recent Submissions

 • Hujer, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce je zaměřena na popis chování kavitační bubliny v blízkosti stěny. V úvodu jsou vysvětleny jev kavitace a známé způsoby interakce kavitační bublinky s pevnými povrchy. Jsou zde zmíněny možné způsoby generování ...
 • Šorf, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí 2K vstřikovací formy pro vybraný plastový díl. První část (rešeršní část) popisuje teoretické znalosti o procesu vstřikování včetně vícekomponentního vstřikování a ...
 • Mišák, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro ovíjení uzavřených rámů páskou z uhlíkových vláken. Cílem práce je ověření možnosti využití standardních cívek s uhlíkovými pramenci, bez nutnosti přesoukávání na menší rozměr. ...
 • Minařík, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce shrnuje informace o používaných pneumatických prvcích - válce, ventily, šroubení, hadice, jednotky pro úpravu vzduchu, navrhování pneumatických obvodů. Zabývá se návrhem pneumatického obvodu.
 • Kovalenko, Iaroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Obsahem této práce je návrh systému pro řízení pohybu laboratorního modelu angulárního robota, realizace řídicí elektroniky a výroba desky plošných spojů pro uskutečnění navrţeného řešení. V práci je podrobně ...
 • Kratochvíl, Jaroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem inovovaného zařízení pro zajištění záchranného člunu na lanech spouštěcího navijáku na lodní palubě. Hlavním avšak ne jediným parametrem, který byl inovací zlepšen, je síla potřebná ...
 • Kupilíková, Hana (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce se zabývá problematikou chování zinko-hořčíkových povlaků při tváření. Rovněž si klade za úkol zjistit chování maziva na povrchu přetvořených vzorků. Nejprve se zabývá tvářením, materiály používanými v konstrukci ...
 • Holub, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce je založena na konstrukční úpravě lehkého terénního vozidla se záměrem snížení polohy těžiště vozu. Součástí úprav je použití speciálních závěsů kol dle patentového spisu ČR č. 303603 s možností regulace ...
 • Zikmund, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Diplomová práce se zabývá inovací stropní konzole osobního automobilu Ford. Práce obsahuje kombinované řešení vnitřního komunikačního zrcátka a odkládací schránky na brýle. Inovace byla provedena s ohledem na zákazníka a ...
 • Kirschner, Vít (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This thesis deals with the modification of the bending tool geometry for production handling machines fender. The requirement for the bending tool shape change results from unsatisfactory dimensional accuracy of existing ...
 • Tauchman, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This diploma thesis deals with design of CNC prototype machine, which will be used for metal sheets laser cutting at the Department of manufacturing systems. Construction of machine frame made of aluminum profiles, and ...
 • Jonáš, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The main point of this thesis was to investiged possibilities of using CFD methods for design of heat exchangers. Detail model of finned tube bank was made and the numerical simulation was applied to it. Geometry of detail ...
 • Veselý, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  This work deals with the measurement and calculation of the heat recovery exchanger. This is a multi-plate and plate heat recovery heat exchanger with cross flow of work materials are also included numerical models used ...
 • Kohl, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  This project is dealing with innovation support of ambulance couchette that consist in integration of springing mechanism into one shoulder of the support for increasing comfort of transported inmate. Resulting draft has ...
 • Růžička, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The work for this diploma focuses on the topic and possibility of using non-destructive testing for the determination of topography of hardened layers of engine parts. To ensure repeated accuracy and reproducibility of ...