Browsing Cena děkana za vynikající bakalářskou práci by Title

DSpace Repository

Browsing Cena děkana za vynikající bakalářskou práci by Title

Sort by: Order: Results:

 • Svobodová, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce je zaměřena na analýzu magnetických akumulátorů kinetické energie vyvinutých pro centrální rozváděcí systém příze rotorových dopřádacích strojů. Centrální rozváděcí systém zajišťuje pomocí přímočarého vratného ...
 • Bali Šoltés, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  In the beginning of thesis is introduced original concept of brush frame and other competitors products on maintenance of synthetic turf. The analysis of possible solutions was performed with regords to easy handling, price ...
 • Gregorová, Diana (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce se zabývá návrhem didaktické pomůcky při řešení dynamiky soustavy těles a zároveň se snaží poukázat na spojitost teoretických výpočtů s praktickým experimentem. Jako demonstrační předmět byla použita soustava ...
 • Boubín, Jan
  Tato bakalářská práce je členěna do dvou částí, kterými jsou část teoretická a část praktická. Teoretická část se zabývá charakteristikou slitin mědi, jejich rozdělením a zpracováním. Zejména se tato práce soustředí na ...
 • Jiřiček, Václav (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá kavitací ve vodních čerpadlech. V úvodu práce je proveden základní popis vzniku kavitace a jejího negativního působení na konstrukční materiály hydrodynamických zařízení. Další část ...
 • Sieber, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato bakalářská práce pojednává a konstrukčním návrhu stávajícího rámu, který je potřeba k pootáčení kartuše v zařízení pro analýzu DNA. Práce bude také zaměřena na pevnostní kontrolu rámu. Návrh bude proveden pro zatížení ...
 • Baťka, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí rotoru u laboratorní centrifugy určené pro medicínskou diagnostiku. Podstatou práce je návrh rotoru s kyvetami, které jsou rotačně uloženy, což umožňuje jejich kyvný pohyb a ...
 • Kulič, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The objective of this bachelor´s thesis is to find new feeding system for specified part. There is made a brief description of some current feeding systems and their parameters, especially in the domain of assembly automats. ...
 • Svoboda, David (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The topic of my thesis is a fabrication facility design that would make non-woven fabric formed nanofibers produced firmly fixed filter element. This work deals withwhat the best possible alternative solutions. In the first ...
 • Vajgl, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem tvarové změny držáku houkačky pro vůz Škoda Rapid. Byly navrženy dva tvarově změněné držáky v programu Catia V5, bez použití pružinového paketu a s úsporou spojovacího materiálu. Tyto ...
 • Horák, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou plazmových modifikací povrchů exponovaných dílů plánovaných jaderných elektráren. Teoretická část se zabývá rozdělením jaderných reaktorů současných a budoucích a také přehled ...
 • Havlík, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a výrobu funkčního celku obráběním s využitím CAD/CAM systému EdgeCAM 12.5. První část práce popisuje technologické možnosti obráběcího centra Mazak INTEGREX 100-IV a rozebírá dostupné ...
 • Štípková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem různých podmínek stárnutí na mechanické vlastnosti vytvrditelné hliníkové slitiny EN AW2024. V teoretické části jsou uvedeny vlastnosti, výroba a použití hliníku a jeho slitin v ...
 • Stehlík, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Práce se zabývá vztahem mezi úpravou slitiny EN AC-42100 (AlSi7Mg0,3) procesem řízeného naplynění a jejími výslednými vlastnostmi. V teoretické části se tato práce zaměřuje především na metalurgii slitin hliníku a nezbytnými ...
 • Friedrich, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem konstrukce jednoúčelového zařízení pro odstředivé zalévání dutých membránových vláken do koncovek filtračních modulů. Modul rotuje kolem své příčné osy a pryskyřice pro zalití a utěsnění vláken je ...
 • Souček, Jiří
  Tato bakalářská se zabývá konstrukcí nového druhu elektrody pro výrobu směsového nanovlákenného materiálu, užitím technologie zvlákňování pomocí střídavého elektrického napětí, neboli AC elekxtrospinningu. V rámci práce ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account