Cena děkana za vynikající bakalářskou práci

DSpace Repository

Cena děkana za vynikající bakalářskou práci

 

Recent Submissions

 • Horák, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou plazmových modifikací povrchů exponovaných dílů plánovaných jaderných elektráren. Teoretická část se zabývá rozdělením jaderných reaktorů současných a budoucích a také přehled ...
 • Baťka, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí rotoru u laboratorní centrifugy určené pro medicínskou diagnostiku. Podstatou práce je návrh rotoru s kyvetami, které jsou rotačně uloženy, což umožňuje jejich kyvný pohyb a ...
 • Vajgl, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem tvarové změny držáku houkačky pro vůz Škoda Rapid. Byly navrženy dva tvarově změněné držáky v programu Catia V5, bez použití pružinového paketu a s úsporou spojovacího materiálu. Tyto ...
 • Havlík, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a výrobu funkčního celku obráběním s využitím CAD/CAM systému EdgeCAM 12.5. První část práce popisuje technologické možnosti obráběcího centra Mazak INTEGREX 100-IV a rozebírá dostupné ...
 • Bali Šoltés, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  In the beginning of thesis is introduced original concept of brush frame and other competitors products on maintenance of synthetic turf. The analysis of possible solutions was performed with regords to easy handling, price ...
 • Svoboda, David (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The topic of my thesis is a fabrication facility design that would make non-woven fabric formed nanofibers produced firmly fixed filter element. This work deals withwhat the best possible alternative solutions. In the first ...
 • Kulič, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The objective of this bachelor´s thesis is to find new feeding system for specified part. There is made a brief description of some current feeding systems and their parameters, especially in the domain of assembly automats. ...