Fakulta strojní

DSpace Repository

Fakulta strojní

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Fikar, David (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Cílem diplomové práce je návrh konstrukčního řešení technologické hlavice průmyslového robotu pro opracování plochého skla. Konstrukce hlavice pracuje na principu mechanického matování kartáči s brusnými zrny syntetického ...
 • Hujer, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce je zaměřena na popis chování kavitační bubliny v blízkosti stěny. V úvodu jsou vysvětleny jev kavitace a známé způsoby interakce kavitační bublinky s pevnými povrchy. Jsou zde zmíněny možné způsoby generování ...
 • Šorf, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí 2K vstřikovací formy pro vybraný plastový díl. První část (rešeršní část) popisuje teoretické znalosti o procesu vstřikování včetně vícekomponentního vstřikování a ...
 • Mišák, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro ovíjení uzavřených rámů páskou z uhlíkových vláken. Cílem práce je ověření možnosti využití standardních cívek s uhlíkovými pramenci, bez nutnosti přesoukávání na menší rozměr. ...
 • Minařík, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce shrnuje informace o používaných pneumatických prvcích - válce, ventily, šroubení, hadice, jednotky pro úpravu vzduchu, navrhování pneumatických obvodů. Zabývá se návrhem pneumatického obvodu.
 • Horák, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou plazmových modifikací povrchů exponovaných dílů plánovaných jaderných elektráren. Teoretická část se zabývá rozdělením jaderných reaktorů současných a budoucích a také přehled ...
 • Kovalenko, Iaroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Obsahem této práce je návrh systému pro řízení pohybu laboratorního modelu angulárního robota, realizace řídicí elektroniky a výroba desky plošných spojů pro uskutečnění navrţeného řešení. V práci je podrobně ...
 • Kratochvíl, Jaroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem inovovaného zařízení pro zajištění záchranného člunu na lanech spouštěcího navijáku na lodní palubě. Hlavním avšak ne jediným parametrem, který byl inovací zlepšen, je síla potřebná ...
 • Baťka, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí rotoru u laboratorní centrifugy určené pro medicínskou diagnostiku. Podstatou práce je návrh rotoru s kyvetami, které jsou rotačně uloženy, což umožňuje jejich kyvný pohyb a ...
 • Láník, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Cílem práce bylo zjistit vliv dynamického namáhání na připravené geopolymerní kompozitní systémy. Na základě komplexního rozboru všech dosažených výsledků lze říci, že dynamické namáhání aplikované na připravené vzorky ...
 • Kupilíková, Hana (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce se zabývá problematikou chování zinko-hořčíkových povlaků při tváření. Rovněž si klade za úkol zjistit chování maziva na povrchu přetvořených vzorků. Nejprve se zabývá tvářením, materiály používanými v konstrukci ...
 • Kracík, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato práce se zabývá návrhem nadzvukového aerodynamického tunelu. Tunel se skládá z experimentálního variabilního měřicího prostoru a nové koncepce ejektoru. U měřicího prostoru je uvažováno s nadzvukovými tryskami pro ...
 • Vajgl, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem tvarové změny držáku houkačky pro vůz Škoda Rapid. Byly navrženy dva tvarově změněné držáky v programu Catia V5, bez použití pružinového paketu a s úsporou spojovacího materiálu. Tyto ...
 • Havlík, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a výrobu funkčního celku obráběním s využitím CAD/CAM systému EdgeCAM 12.5. První část práce popisuje technologické možnosti obráběcího centra Mazak INTEGREX 100-IV a rozebírá dostupné ...
 • Holub, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce je založena na konstrukční úpravě lehkého terénního vozidla se záměrem snížení polohy těžiště vozu. Součástí úprav je použití speciálních závěsů kol dle patentového spisu ČR č. 303603 s možností regulace ...
 • Zikmund, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Diplomová práce se zabývá inovací stropní konzole osobního automobilu Ford. Práce obsahuje kombinované řešení vnitřního komunikačního zrcátka a odkládací schránky na brýle. Inovace byla provedena s ohledem na zákazníka a ...
 • Kirschner, Vít (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This thesis deals with the modification of the bending tool geometry for production handling machines fender. The requirement for the bending tool shape change results from unsatisfactory dimensional accuracy of existing ...
 • Tauchman, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This diploma thesis deals with design of CNC prototype machine, which will be used for metal sheets laser cutting at the Department of manufacturing systems. Construction of machine frame made of aluminum profiles, and ...
 • Mikan, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Předmětem předkládané bakalářské práce je prozkoumání možností tvarově poddajného uchopování. Na základě rešerše se práce zabývá návrhem koncepčního řešení tvarově poddajných úchopných prvků a návrhem jeho konstrukčního ...
 • Jonáš, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The main point of this thesis was to investiged possibilities of using CFD methods for design of heat exchangers. Detail model of finned tube bank was made and the numerical simulation was applied to it. Geometry of detail ...

View more