Browsing Cena děkana za vynikající diplomovou práci by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Cena děkana za vynikající diplomovou práci by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Jenčková, Vlasta (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  This thesis deals with a sense of history of music involved in primary school education within the projects, which are not intended to memorization of facts and historical events, but to discovering and creative work, ...
 • Pěničková, Anita (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
 • Martinovský, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
 • Zemanová, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
 • Priputenová, Aneta (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce se zabývá problematikou sociálního klimatu školní třídy v průběhu školních let 2011/2012 a 2012/2013 a jeho změnami při přechodu z prvního na druhý stupeň ZŠ. Provedený výzkum zjišťuje a analyzuje aktuální ...
 • Krupauerová, Iva (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce charakterizuje jeden z politických procesů 50. let 20. století, konkrétně se jedná o kauzu známou jako ''Jaroslav Tomsa a spol.''. Případ patří mezi tzv. okrajové procesy, jež navazovaly na soudní proces s ...
 • Lengál, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku sociálního klimatu školní třídy. Pro výzkum byly vybrány dvě školy sekundárního stupně vzdělávání. Testováni byli žáci ve druhých a třetích ročnících těchto škol a jejich třídní ...
 • Krásná, Jaroslava (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Cílem diplomové práce je vytvořit soubor matematických didaktických her a aktivit a ověřit jejich účinnost při výuce na vztah žáků 1. stupně ZŠ k matematice a na úspěšnost řešení úloh. Práce se skládá ze tří částí, z ...
 • Genserová, Dana (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Ve své diplomové práci se zabývám vlivem humorných textů na dětskou představivost a fantazii za pomoci nedokončených pohádek a nonsensových příběhů. Zaměřuji se především na sledování dětské fantazie a porovnávání dětí ...
 • Mejsnarová, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce, výuka dějepisu na základních školách praktických, má dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů a charakteristiku zkoumaných zařízení. Hlavním cílem ...
 • Poničanová, Ivana (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce se zabývá možnostmi užití znalosti učebních stylů žáků střední školy (gymnázia) k zefektivnění výuky. V teoretické části je předložen přehled problematiky stylů učení, jejich dělení a jejich diagnostiky ...
 • Šikolová Bartošová, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývá specifickými rysy ve výuce waldorfských škol. Konkrétně tedy didaktickými metodami, přístupy a specifickými waldorfskými předměty. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická ...
 • Těthalová, Markéta (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Předložená diplomová práce se věnuje problematice tzv. Krysličkovy teroristické skupiny, osudům jejích členů a následnému politickému procesu se skupinou Talík a spol., který se konal před Státním soudem v Liberci. Odbojová ...
 • Chvojková, Karolína (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývá vývojem písemného projevu žáků, kteří se zúčastnili pokusného ověřování písma Comenia Script v průběhu prvního, druhého a čtvrtého ročníku. Cílem práce je analyzovat a popsat tento vývoj z hlediska ...
 • Štullerová, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce Literatura jako prostředek multikulturní výchovy na ZŠ vytváří komplexní výukový materiál podporující zařazení průřezového tématu Multikulturní výchova do hodin literatury především na 2. stupni základní ...
 • Kordíková, Kamila (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce seznamuje s přístrojem Power plate a předkládá vytvořený metodický materiál pro cvičení na tomto přístroji, který by mohli využívat učitelé tělesné výchovy, cvičitelé, trenéři i veřejnost. První část práce ...
 • Funtánová, Klára (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývá hudební výchovou v primárním vzdělávání a zaměřuje se na instrumentální činnosti. Teoretická část vychází z vývojové psychologie dítěte, seznamuje se základními kameny hudební nauky a poskytuje ...
 • Michnáčová, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce ''Drahá slečno doktore'' Milada Paulová v letech 1925 1935 zpracovává život a dílo významné československé historičky Milady Paulové, která byla první docentkou a první ženou profesorkou na Univerzitě ...
 • Nývltová, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývá činnostním učením v pojetí vzdělávacího programu Tvořivá škola a je zaměřena na žáky mladšího školního věku. Hlavním cílem je vymezit základní pedagogické a didaktické pilíře činnostního učení v ...
 • Kodatová, Miluše (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zaměřuje na využití rytmizačních činností ve vyučovacím předmětu Český jazyk. Cílem diplomové práce je předkládat žákům učivo způsobem, který má vliv na ukládání informací do dlouhodobé paměti a na snadné ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account