Browsing Cena děkana za vynikající bakalářskou práci by Title

DSpace Repository

Browsing Cena děkana za vynikající bakalářskou práci by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kocumová, Anežka
  Bakalářská práce se zabývá artefiletikou a možnostmi jejího využití pro rozvoj sebepoznání žáků středních škol. Práce je rozdělena do dvou částí. První z nich, teoretická část, se zabývá především charakterizací artefiletiky ...
 • Pátek, Adam
  Tématem této bakalářské práce je tvorba webového atlasu o městě Liberec. V teoretické části je rozebíráno téma digitální kartografie, jejíž nejčastějšími produkty jsou webové a elektronické mapy a atlasy. Důsledně je ...
 • Berka, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce se zabývá historií náboženské obce Církve československé (husitské) ve Vysokém nad Jizerou od jejího vzniku ve dvacátých letech 20. století do roku 1938. Úvodní kapitola je věnována církevní krizi na počátku ...
 • Viková, Martina, (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce pojednává o působení četnictva ve městě Josefov v letech 1918 až 1938. První dvě kapitoly všeobecně přibližují historii četnictva a jeho působení v Československu. Třetí kapitola se věnuje výhradně ...
 • Indráčková, Karolína
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo diagnostikovat úroveň psychomotorického vývoje u vybrané skupiny dětí 1. stupně základní školy pomocí testové baterie Bruininks-Oseretsky, 2. verze (BOT-2). U této testové baterie o 53 ...
 • Vašíčková, Kristýna (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Předmětem této bakalářské práce je analýza pojetí odcizení v díle Ericha Fromma a Viktora Emanuela Frankla. Předkládaná práce je zaměřena především na popis odcizení, příčiny tohoto jevu a na možnost jeho překonání. Na ...
 • Kosprd, Vojtěch (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato práce se zabývá fenoménem duchovní vědy neboli anthroposofie, jejímž zakladatelem je filosof, myslitel a duchovní vědec rakouského původu Rudolf Steiner. Duchovní věda je u Steinera prezentována jako nauka, která v ...
 • Čivrná, Kateřina
  Cílem této bakalářské práce je identifikovat a interpretovat východiska waldorfské pedagogiky z anthroposofického světového názoru. Práce je zpracována formou teoretické reflexe vybraných odborných textů. První část ...
 • Havránková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikou říční sítě na území Liberce. K vymezení zájmového území byly použity hranice dílčích povodí IV. řádu, která zahrnují i okolí samotného města. Z toho důvodu se na vymezeném území ...
 • Mikulecká, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce se zaměřuje na fonologické jevy typické pro výslovnost města Monterrey - místo, které se nachází na severovýchodě Mexika. Na základě informací získaných z různých publikací o mexické výslovnosti se analyzuje ...
 • Rucz, Jan
  Práce pojednává o historii lokální železnice mezi Svorem a Jablonným v Podještědí s užším zaměřením na její založení a stavbu. V první řadě popisuje obecné dějiny drah na území Čech, jak z hlediska stavby, tak legislativy, ...
 • Veinholdová, Veronika
  V této práci se zabýváme staročeskou Sbírkou kázání založených na legendách z 15. století. Z obsahového hlediska se věnujeme motivům svatosti, jež popisují jednotlivé světce, a motivu božího trestu; charakterizujeme tak ...
 • Tarasová, Kateřina
  Tématem bakalářské práce jsou nemonitorované vodní plochy určené ke koupání nacházející se v Libereckém kraji. Za pomoci dat získaných od Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (KHS LK), dat ...
 • Černá, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá reklamou a principy jazykové hry v ní, prostřednictvím kterých dosahují reklamní texty své persvazivnosti. Kromě teoretického náhledu do dané problematiky je tedy hlavním cílem této práce ...
 • Hnělička, Jan
  Práce se zaměřuje na meziválečnou činnost legionářského spolku Československá obec legionářská Jednota pro Liberec a okolí v letech 19211938. V první části práce jsou představeny základní kapitoly aktivit legionářské ...
 • Řezníčková, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce se věnuje všestranné a dříve známé osobnosti JUDr. Josefa Štolby (3. 5. 1846 - 12. 5. 1930) z hlediska jeho cestovatelských zkušeností. Z výsledků rozboru pramenů a literatury je charakterizován nejen ...
 • Pušová, Alena
  Cílem bakalářské práce je popsat rozdíl v užití španělských ukazovacích zájmen este, ese a aquel (tento, ten, tamten). Učebnice uvádějí pravidla, jak používat tyto determinanty a práce se zaměřuje na hledání konkrétnějších ...
 • Lipanská, Jana
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření dvou pracovních listů pro Guggenheimovo muzeum v Bilbau, určených především pro zahraniční veřejnost, jež nepoužívá španělštinu jako svůj mateřský jazyk. První část se věnuje funkci ...
 • Kubátová, Barbora
  Hlavním cílem práce bylo sestavení metodické příručky pro výuku slackline. Dílčími cíli bylo definování slackline a vytvoření obsáhlého fotomateriálu ilustrující sepsané metodické postupy. Součástí práce jsou kapitoly ...
 • Svačinová, Marcela (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Hlavním tématem bakalářské práce je vytvoření metodického materiálu pro netradiční sportovní hry lakros a ogo pro žáky druhého stupně základních škol. Teoretická východiska práce se zabývají pohybovou aktivitou, která je ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account