Browsing Cena děkana za vynikající bakalářskou práci by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Cena děkana za vynikající bakalářskou práci by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Filipská, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  This bachalor´s thesis focuses on personal development and its subjective reflexion within the limits of narrative psychotherapy and systemic constellations. In the first part, the author reflects the roots and different ...
 • Hauserová, Nikola (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The topic of the bachelors work is the anti-regime demonstration that took place 21st august 1988 by the occasion of twentieth anniversary of occupation of Czechoslovakia by armies of five countries of Wroclaw contract. ...
 • Matoušová, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The presented bachelor's thesis deals with persecuting members of the Liberec convention of the Franciscans in the 80's of the 20th century. Based on an analysis of archival sources, samizdat and exile periodicals and ...
 • Pospíšilová, Monika (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce se zabývá vymezením a následným popsáním vztahu člověka k entitám, kterými jej obklopuje jeho vnitřní i vnější svět. Mapuje různé aspekty vztahu a v každém z nich hledá souvislosti s jedním z hlavních témat ...
 • Viková, Martina, (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce pojednává o působení četnictva ve městě Josefov v letech 1918 až 1938. První dvě kapitoly všeobecně přibližují historii četnictva a jeho působení v Československu. Třetí kapitola se věnuje výhradně ...
 • Wavelety 
  Cvejnová, Daniela (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcemi waveletových bází a jejich využitím k numerickému řešení diferenciálních rovnic. V teoretické části jsou uvedeny definice základních pojmů jako je waveletová funkce, Rieszova báze ...
 • Mikulecká, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce se zaměřuje na fonologické jevy typické pro výslovnost města Monterrey - místo, které se nachází na severovýchodě Mexika. Na základě informací získaných z různých publikací o mexické výslovnosti se analyzuje ...
 • Pěničková, Dominika (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce je zaměřena na to, jakou roli má školní knihovna v mimoškolní výchově žáků ZŠ. V první části vymezuje pojem školní knihovna a předkládá její zakotvení v legislativě České republiky a souhrnně představuje školní ...
 • Řezníčková, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce se věnuje všestranné a dříve známé osobnosti JUDr. Josefa Štolby (3. 5. 1846 - 12. 5. 1930) z hlediska jeho cestovatelských zkušeností. Z výsledků rozboru pramenů a literatury je charakterizován nejen ...
 • Kalinová, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na praktické ověření fungování amerického skautského programu Tiger Cubs v českých podmínkách. Cílem bylo zjistit vliv tohoto programu na rozvoj samostatnosti předškolních dětí. Předškoláci ...
 • Bukáčková, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato práce se zabývá morálními teoriemi ve ''věku rozumu'', tj. v době osvícenství (18. století). Jedná se o dvě antagonistické teorie - teorie mravních citů a teorie praktického rozumu. Teorie mravních citů je založena ...
 • Berka, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce se zabývá historií náboženské obce Církve československé (husitské) ve Vysokém nad Jizerou od jejího vzniku ve dvacátých letech 20. století do roku 1938. Úvodní kapitola je věnována církevní krizi na počátku ...
 • Jirků, Veronika (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Cílem této bakalářské práce je analýza a zjištění podmínek ovlivňující vznik, průběh a rozpad vztahů mezi partnery v tanečním sportu. Práce s názvem Vztahy mezi partnery ve sportovním tanci v teoretické části definuje pojmy ...
 • Mládková, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce se zabývá tématem akční umění a jeho zprostředkováním. Cílem práce bylo vytvořit vzdělávací program, který představí a zároveň usnadní pochopení vybraných forem umění konkrétní skupině seniorů. Program byl ...
 • Machek, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření multimediální příručky zabývající se nízkými lanovými překážkami. Příručka si stanovila za cíl pomoci při realizaci programu s využitím nízkých lanových drah. Úvodní části práce ...
 • Šomjaková, Marcela (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato bakalářská práce zachycuje změnu v zaměstnání žen v americké společnosti v době druhé světové války. V práci byl kladen důraz na přijetí pracovních pozic ve válečné produkci Spojených států, která byla oslabena odlivem ...
 • Svačinová, Marcela (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Hlavním tématem bakalářské práce je vytvoření metodického materiálu pro netradiční sportovní hry lakros a ogo pro žáky druhého stupně základních škol. Teoretická východiska práce se zabývají pohybovou aktivitou, která je ...
 • Vašíčková, Kristýna (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Předmětem této bakalářské práce je analýza pojetí odcizení v díle Ericha Fromma a Viktora Emanuela Frankla. Předkládaná práce je zaměřena především na popis odcizení, příčiny tohoto jevu a na možnost jeho překonání. Na ...
 • Grohová, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato bakalářská práce zpracovává historii židovské komunity v Jičíně v období od poloviny 19. století do jejího zániku v roce 1943. Hlavní pozornost je věnována vývoji komunity na přelomu století a v době první republiky. ...
 • Kosprd, Vojtěch (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato práce se zabývá fenoménem duchovní vědy neboli anthroposofie, jejímž zakladatelem je filosof, myslitel a duchovní vědec rakouského původu Rudolf Steiner. Duchovní věda je u Steinera prezentována jako nauka, která v ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account