Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

DSpace Repository

Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bezděk, Jaroslav
 • Randáková, Barbora
  Diplomová práce je věnována možnosti zařazení úkolově-orientovaných aktivit do běžných hodin anglického jazyka na 1. stupni základní školy. Cílem mé práce je ověřit v praxi, zda jsou úkolově-orientované aktivity pro žáky ...
 • Mišák, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro ovíjení uzavřených rámů páskou z uhlíkových vláken. Cílem práce je ověření možnosti využití standardních cívek s uhlíkovými pramenci, bez nutnosti přesoukávání na menší rozměr. ...
 • Stloukal, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The bachelor work deals with the design and construction of an equipment for an intensive glass melt stirring in a new type of a small pot furnace. The design and construction is based on a long-time personal experience ...
 • Friedrich, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem konstrukce jednoúčelového zařízení pro odstředivé zalévání dutých membránových vláken do koncovek filtračních modulů. Modul rotuje kolem své příčné osy a pryskyřice pro zalití a utěsnění vláken je ...
 • Kössler, Adam
  Předmětem mojí diplomové práce je vytvoření cesty - spojení s místem, jež zmizelo v důsledku důlní činnosti. Toto spojení navrhuji v tělese Radovesické výsypky mezi jejím povrchem a kostelem Všech svatých, který jako jediná ...
 • Bláhová, Hana
  Cílem této diplomové práce je návrh na implementaci personálního informačního systému ve vybrané společnosti. Návrh obsahu a fungování systému vychází z teoretických východisek v oblasti personálních informačních systémů, ...
 • Brhlík, Martin
  Svazková základná škola je prianim obcí združených do dobrovoľného svazku obcí LOŠBATES. Obce Louňovice, Štíhlice, Svojetice a Tehovec sa spojili v úsilí o zaistenie školskech dochádzky pre svoje deti. Pre tento účel obce ...
 • Málek, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem nové základní školy do rozvojové oblasti Smíchov City v Praze. V současné době je v prostoru Smíchova potřeba nová základní škola pro alespoň 500 žáků. Místo je pevně definovánu územním ...
 • Šmejdová, Petra
  Bakalářská práce pojednává o záporných postavách z vybraných staročeských legend. V úvodu se práce věnuje legendistice obecně a problematice určení žánru. Následně je u každé legendy uvedený stručný popis děje a jsou ...
 • Hofman, Martin
  Série obrazů věnující se čtvercovým formátům, obsahující počítačem generované, geometrické, trojrozměrné obrazce (geometrické krajiny). Tyto obrazce tvoří trojice neutrálních barev, které se navzájem doplňují, respektují ...
 • Prokopová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá získáváním pracovníků ve vybraném podniku. Jejím cílem je vytvořit taková doporučení, která by vedla ke zvýšení atraktivity podniku jako zaměstnavatele zejména pro studenty a absolventy škol, ...
 • Koreček, David (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato diplomová práce se zabývá zjištěním vhodného materiálového modelu slitiny titanu, který se použije pro numerickou simulaci tažení výlisku z plechu. Pro numerickou simulaci se použijí modely Hill 48 a Vegter. Oba modely ...
 • Kounovský, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce se zabývá problematikou zlepšování řečových nahrávek reálného charakteru odstraněním nežádoucího šumu v logaritmické výkonové spektrální oblasti pomocí hlubokých neuronových sítí. Velká databáze čistých řečových ...
 • Priputenová, Aneta (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce se zabývá problematikou sociálního klimatu školní třídy v průběhu školních let 2011/2012 a 2012/2013 a jeho změnami při přechodu z prvního na druhý stupeň ZŠ. Provedený výzkum zjišťuje a analyzuje aktuální ...
 • Johnová, Tereza
  Diplomová práce se věnuje problematice sociálního klimatu ve školní třídě. Jejím hlavním výzkumným cílem je zjistit stav sociálního klimatu školní třídy a popsat jeho vývoj v průběhu školních let 2010-2011, 2011-2012, ...
 • Rosenbergová, Michaela
  Práce by měla být jednoduchou příručkou pro pedagogy, kteří se věnují výuce hry na zobcovou flétnu na základních školách. Teoretická práce nastiňuje důležitost hudební výchovy pro rozvoj nehudebních schopností, seznamuje ...
 • Šlesingrová, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá komparativní analýzou mediální reprezentace prezidenta Spojených států amerických, Baracka Obamy. Srovnávány jsou články pocházející z amerických a islámských zpravodajských médií. Jelikož ...
 • Mládková, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce se zabývá tématem akční umění a jeho zprostředkováním. Cílem práce bylo vytvořit vzdělávací program, který představí a zároveň usnadní pochopení vybraných forem umění konkrétní skupině seniorů. Program byl ...
 • Souček, Jiří
  Tato bakalářská se zabývá konstrukcí nového druhu elektrody pro výrobu směsového nanovlákenného materiálu, užitím technologie zvlákňování pomocí střídavého elektrického napětí, neboli AC elekxtrospinningu. V rámci práce ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account