Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

DSpace Repository

Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

Sort by: Order: Results:

 • Slámová, Eliška (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
 • Kárová, Zuzana
  Cílem práce je vytvoření metodických podkladů k pohybu na skialpových lyžích pro začátečníky. Ty poslouží studentům i široké veřejnosti jako vstupní materiál pro tuto aktivitu. Pro seznámení s tímto sportovním odvětvím je ...
 • Mináčová, Aneta
  Cílem práce je charakterizovat vybrané expresivní techniky, popsat jejich historii a vývoj (popř. současné směry), teoretická východiska, metody, formy, techniky a cílové skupiny. Praktická část popisuje, jak muzikoterapie ...
 • Fikar, David (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Cílem diplomové práce je návrh konstrukčního řešení technologické hlavice průmyslového robotu pro opracování plochého skla. Konstrukce hlavice pracuje na principu mechanického matování kartáči s brusnými zrny syntetického ...
 • Křiklavová, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Diplomová práce se zabývá aplikací technologie cíleně připravených mikroorganismů se schopností vytvářet přirozený biofilm pro čištění odpadních vod. Využívá se přirozené imobilizace speciálních biodegradérů xenobiotik ve ...
 • Žáková, Jana
  Soudobý vývoj v aplikované a numerické lineární algebře stále více směřuje, mimo jiné, od maticových výpočtů směrem k výpočtům tenzorovým. Tenzorové úlohy se přirozeně vyskytují např. ve výpočtech v kvantové chemii, ale i ...
 • Kopřiva, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení postavení terénní výuky v současném vzdělávacím procesu na druhém stupni základních škol. Jedná se o terénní výuku v kurikulárních dokumentech a o dotazníkové šetření k využití ...
 • Bednář, Josef (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
 • Kalinová, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na praktické ověření fungování amerického skautského programu Tiger Cubs v českých podmínkách. Cílem bylo zjistit vliv tohoto programu na rozvoj samostatnosti předškolních dětí. Předškoláci ...
 • Piaskowská, Nicola
  Bakalářská práce se zabývá komentovaným překladem dvou povídek ze sbírek Leyendas a Gustavo A. Bécquer para niños španělského romantického spisovatele, Gustava Adolfa Bécquera. Práce je rozdělena do čtyř částí. První ...
 • Čančíková, Jiřina (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Bakalářská práce se zabývá komentovaným překladem dvou povídek ze sbírky La muerte y otras sorpresas uruguayského spisovatele Maria Benedettiho. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je stručně shrnut ...
 • Pánková, Jitka
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice retribučního soudnictví v Československu po druhé světové válce, konkrétně se zabývá tzv. malou retribucí v letech 1945 až 1948. První část práce se zaměřuje na zákonné normy ...
 • Jonáš, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The main point of this thesis was to investiged possibilities of using CFD methods for design of heat exchangers. Detail model of finned tube bank was made and the numerical simulation was applied to it. Geometry of detail ...
 • Kukrál, Miroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Studie si bere za úkol představit projekt průplavu Dunaj - Odra - Labe v zpracování jako transevropské dráhy. Průplav významem, měřítkem, i odkazem dalším generacím překračuje naši dobu a hranice. Projekt je zaměřen na ...
 • Poničanová, Ivana (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce se zabývá možnostmi užití znalosti učebních stylů žáků střední školy (gymnázia) k zefektivnění výuky. V teoretické části je předložen přehled problematiky stylů učení, jejich dělení a jejich diagnostiky ...
 • Dostálek, Lukáš
  Počítačem řízené objekty, autorský software/ hardware. Práce je série elektronických objektů z kovových prefabrikovaných komponentů. Konstrukce jsou automatizované a reagují na různé podněty, jako jsou například drobné ...
 • Málková, Eliška
 • Hrouda, Aleš
  Tato diplomová práce za zabývá elasto-plastickým chováním trouby během její indentace. Je vyvíjen MKP model, který umožní simulaci indentace trouby. Jsou vyvinuty dva algoritmy, které slouží pro vyhodnocení naměřených ...
 • Kirschner, Vít (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This thesis deals with the modification of the bending tool geometry for production handling machines fender. The requirement for the bending tool shape change results from unsatisfactory dimensional accuracy of existing ...
 • Hulínská, Linda (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  This thesis deals with the conversion of Škoda 1.6 MPI engine to run on compressed natural gas (CNG), with a focus on design fuel system. The paper describes other necessary design adjustments for the actual operation of ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account