Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

DSpace Repository

Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lukáš, Jiří
  Fojtka je malá udolní vesnice v Jizarských horách. Na jižním svahu je pastvina, lemovaná lesem. Cílem je navrhnout a realizovat objekt stodoly, salaše, který bude aktivní součástí pastviny a fojtecké krajiny.
 • Klein, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku komprimovaného snímání a jednopixelové kamery. Jejím cílem je vytvořit co nejefektivnější systém pro sběr požadovaných parsků světla do jednoho bodu, odkud je optickým ...
 • Wojaczek, David (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Scénografie jako specifický způsob myšlení o vztahu člověka a prostoru, uskutečňované v daném čase, má v životě člověka smysl pouze tehdy, když odstoupí od formy svého vnějšího, povrchního vizuálního projevu, ke své podstatě, ...
 • Müllerová, Barbora
  The master thesis deals with the relation between self-evaluation and developing professional competences of teacher students. Key concepts such as the profession of a teacher, professional competences, professional ...
 • Souček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním CT dat, popisuje metody předzpracování a segmentace CT snímků i následnou tvorbu 3D modelu pro možnosti dalšího využití CAD technologiemi. Dále seznamuje čtenáře s používanými ...
 • Kozánek, Jan
  Tato diplomová práce popisuje vývoj a ovládání webové služby, která poskytuje data autonomnímu navigačnímu systému pro zařízení typu dron a auto.Nejprve je ve zprávě charakterizováno autonomní zařízení. Stručně jsou popsány ...
 • Aycox, Klára
  This thesis describes the concept of similarity as a source of interference in young learners´ vocabulary retrieval. Based on different psychological theories and different guidelines for young learners´ EFL classes, ...
 • Polák, Kryštof
  Tato Bakalářská práce se zabývá dvěma metodami generace besselovských svazků a zhodnocuje vlastnosti generovaných besselovských svazků, jako jsou dosah, průběh intenzity v píku či úhlová divergence. První použitou metodou ...
 • Říha, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Tato diplomová práce pojednává o simulaci podzemního proudění, transportu kontaminace a zásaku železných nanočástic. Toto je motivováno snahou předvídat efektivitu sanačního zásahu. Na počátku práce jsou uvedeny některé ...
 • Šrefl, Jaroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Náplní práce je tvorba simulačního modelu regeneračního ohříváku napájecí vody používaného v kondenzačních elektrárnách. Úvodní kapitola popisuje význam použití regeneračních ohříváků, jejich umístění v elektrárně a ...
 • Petr, Milan (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem simulátoru čidla indukčního průtokoměru. Průtokoměry založené na elektromagnetickém principu jsou známy svojí vysokou přesností a dlouhodobou stabilitou. Tento fakt klade značné ...
 • Zlatníková, Radka
  Práce se zabývá situačně orientovanými slovními úlohami na 1. stupni základní školy. Cílem práce je vytvořit sbírku typových úloh s jejich následným ověřením v praxi. Práce je rozdělena na tři části teoretickou, praktickou ...
 • Rameš, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato práce se zabývá automatickým přepisem spontánní řeči především pro oblast přepisu přednášek s možností jejich oprav, nutnosti adaptace slovníků (gramatických modelů) a odlišností od diktovacích systémů. Součástí práce ...
 • Martinek, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  V rámci bakalářské práce byly připraveny p-toluensulfonáty: měďnatý, kobaltnatý, nikelnatý, chromitý a železitý, podle optimalizovaných postupů pro laboratoře KCH TUL. Dále byl studován vliv těchto solí při přípravě a ...
 • Kyjovská, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na specifika ošetřovatelské péče o centrální žilní katétr. Dodržování aseptických postupů při péči o centrální žilní katétr vede ke snížení incidence infekcí spojených se zdravotní péčí a tím ...
 • Horáková, Lenka
  Vietnamská minorita je jednou z nejpočetnějších skupin na území České republiky. V multikulturní společnosti by proto měl být personál poskytovatelů zdravotních služeb připraven poskytnout ohleduplnou a uzpůsobenou péči ...
 • Šikolová Bartošová, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývá specifickými rysy ve výuce waldorfských škol. Konkrétně tedy didaktickými metodami, přístupy a specifickými waldorfskými předměty. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická ...
 • Černá, Kristýna
  Cílem této práce je posouzení kvality a adekvátnosti dvou existujících českých verzí překladu postmoderního románu Klub rváčů (Fight Club) amerického spisovatele Chucka Palahniuka, a to na základě provedení komparativní ...
 • Šimková, Tereza
  Rozdělení s těžšími chvosty, než má normální rozdělení, se vyskytují v oblastech, ve kterých jsou pozorovány extrémy, jako například v hydrologii, meteorologii nebo také v ekonomii. Použití konvenčních momentů v analýze ...
 • Drhlík, Patrik
  Práce je příspěvkem ke studiu formátu MOOC kurzů. Popisuje existující MOOC portály a osobní zkušenost z kurzu Machine Learning na portále Coursera. Na základě tohoto kurzu jsou v práci analyzovány metody supervizovaného ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account